Meer parkeerautomaten op Nieuwpoortsesteenweg, Raversijde

Sinds 1 januari moeten bezoekers op Raversijde gebruik maken van registratiepalen om 8 uur gratis te parkeren. Echter staat er GEEN ENKELE registratiepaal op de Nieuwpoortsesteenweg te Raversijde tussen huisnummers 548 en 590, waar handelaars en dokterspraktijk aanwezig zijn. Indien je geen (betaal)paal ziet staan, ga je er van uit dat dit niet nodig is. Ook is de manier van registreren tegenstrijdig. Online krijg je bijv. error., noch krijg je bewijs van registratie...

Wij, handelaars en bezoekers te Raversijde wensen meer registratiepalen op de Nieuwpoortsesteenweg en duidelijke signalisatie hieromtrent.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vicky Helsmoortel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...