Teken voor meer duurzame energie in Waterland!

In Waterland staan nu twee windmolens bij de Nes, aan het begin van de dijk naar Marken. Een ideale plek, aan de rand van het Markermeer, ver van iedere bebouwing. Deze molens zijn eigendom van een groep Waterlandse burgers die zich hebben verenigd in de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW). Ze produceren groene stroom voor meer dan 3000 huishoudens. De winst wordt gebruikt om maatschappelijke organisaties in de regio te sponsoren en om via de Stichting Duurzaam Waterland (SDW) gebruik en bewustzijn van duurzame energie te stimuleren (o.m. subsidiering van projecten met zonnepanelen en isolatie van woningen). In 2014 betrof dit in totaal € 200.000.  

Maar er is méér nodig, de klimaat conferentie in Parijs van december 2015 heeft duidelijk gemaakt dat we haast moeten maken met de overgang naar duurzame energie. Met vijf windmolens (vergelijkbaar met 120.000 zonnepanelen) zou de totale elektriciteitsbehoefte van alle Waterlandse huishoudens gedekt kunnen worden met groene stroom!! Veel burgers kiezen al voor zonnepanelen. Maar windmolens zijn veel effectiever en daarom willen CWW, SDW en burgers van Waterland de mogelijkheid hebben om windmolens bij te bouwen.
De gemeente Waterland staat positief tegenover een extra windmolen bij de Nes. De Provincie voert echter een ontmoedigend beleid ten aanzien van windmolens en dat maakt dergelijke uitbreidingsplannen vrijwel onmogelijk. Wij vinden dit onbegrijpelijk en doen een dringend beroep op de provincie Noord-Holland om toestemming te geven voor uitbreiding van het aantal windmolens bij de Nes!  

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan een duurzamer Waterland, onderteken dan deze petitie!  

Johan Horjus, Hans Mars, Willem de Vries. 

Meer informatie? Zie:

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Willem de Vries om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )