Teken voor behoud groen in A'dam Noord!

D7937D5C-63AD-4BFC-818B-6A5D6DDA00DB.jpegGroen in Amsterdam verdwijnt in rap tempo. Zo is tussen 2003 en 2016 binnen de ring voor 550 tot 600 voetbalvelden aan natuur verdwenen.  Als we zo doorgaan is Amsterdam straks een en al beton. Ook in de Marjoleinbuurt (Buiksloterbreek, Marjoleinstraat en Buiksloterdijk) worden bomen gekapt en struiken weggenomen om plek te maken voor woningen. De redenen zijn het meer herkenbaar maken van de Waterlandse Zeedijk en het versterken van het wijkgevoel.  

Wij zijn tegen extra woningen
We weten dat in Amsterdam veel woningen gebouwd moeten worden en dat ervoor is gekozen om de stad te verdichten. Maar de dijkvilla’s aan de Buiksloterdijk en woningen aan de Kamperfoelieweg spelen daarin geen rol van betekenis. Er gaat veel groen weg en er komt maar een handjevol woningen voor terug. Verder worden er de komende jaren duizenden woningen bijgebouwd in het aangrenzende Klaprozengebied. Kortom; er komen al genoeg nieuwe stenen bij.  

Wij zijn vóór groen 
De dijk mag wat ons betreft wel worden verhoogd. Ook dat leidt tot meer herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk. Er kan een fiets- en wandelpad worden aangelegd met bomen en struiken.  Dan ontstaat een groene dijk die voor iedereen toegankelijk is en hoeft natuur niet te wijken voor woningen. Bovendien zorgen we zo voor een ecologische verbinding tussen het Noorderpark en de Buiksloterbreek.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Groep Marjoleinhoek om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...