Manifest "Drugs kennen geen grenzen"

MANIFEST :"drugs kent geen grenzen"

 

Aangeboden aan de Fractie van het Europarlement vertegenwoordigd door de parlementariërs Lambert van Nistelrooij en Ivo Belet op 10 oktober 2015 met het verzoek dit manifest door te geleiden voor behandeling in het Europees Parlement en afschriften door te sturen naar de Commissarissen van Binnenlandse zaken en van Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie. Het Europees Parlement en de Europese Commissie dienen maximale aandacht te besteden aan de veiligheid in Europa!

Daarom is het noodzakelijk dat de volgende punten de politieke agenda in het Europees Parlement de komende jaren mede zullen bepalen: ·      Cannabis is een verslavend genotsmiddel. De voorlichting en preventie moeten daarop worden afgestemd.     

  • De werkzame stof THC in cannabis was in de jaren zeventig laag. In de loop der jaren is de THC waarde gestegen naar het harddrugs niveau. Daarom moet cannabis als hard drugs worden aangemerkt. ·     
  • De productie en handel van alle soorten drugs, dus ook van de chemische drugs, dient daadkrachtig te worden aangepakt in geheel Europa. Want de criminaliteit is voor een zeer groot deel aan drugs gerelateerd.     
  • De handel in drugs, in het bijzonder de straatverkoop, de illegale verkooppunten in de buurt van scholen, jongerencentra, sportcentra, kindvriendelijke wijken en in horecagelegenheden dient daadkrachtiger aangepakt te worden. ·     
  • Legalisatie en of regulering van alle drugs moet worden tegengegaan. ·     
  • Gedogen van de verkoop van drugs in welke vorm dan ook zoals via de drugswinkels (coffeeshops) in Nederland is onwettelijk en dient daarom te worden verboden. ·     
  • Binnen Europa moet de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de strijd tegen de productie, de handel en de verkoop van drugs worden bevorderd.

De kwaliteit van onze samenleving laat het gebruik van drugs op geen enkele wijze toe.