Mac Donalds Dokkum!

wie wil nou geen Macie in Dokkum? Teken de petitie! En haal je vrienden over om dit ook te doen!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik MacDonaldsDokkum om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...