maak ggz wachtlijsten korter!

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn te lang. Daardoor is er een risico dat cliënten niet op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een van de oorzaken ligt bij zorgmedewerkers en zorgaanbieders. Ik roep zorgmedewerkers daarom op om beter te gaan samenwerken. Daarnaast roep ik zorgaanbieders op om duidelijke afspraken te maken wie voor welke zorg verantwoordleijk is over welke cliënt op de wachtlijst.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Heddy Cunningham om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...