Maak de Nieuw Loosdrechtsedijk Veilig !

Maak de Nieuw Loosdrechtsedijk Veilig !

De verkeersveiligheid op de Nieuw Loosdrechtsedijk (NLD) in Loosdrecht moet worden verbeterd.  Wanneer u het hiermee eens bent, laat uw stem dan horen en teken deze petitie. Hopelijk helpt dit alles om resultaten te boeken en dus een betere (verkeers-)veiligheid! Bedankt voor uw steun!

__________________________________________________

Aan :College van B&W van de gemeente Wijdemeren

Van : Bewoners van de NLD alsook andere weggebruikers van de NLD.

Constatering : De Nieuw Loosdrechtse Dijk in Loosdrecht is een onveilige weg. Een weg, grotendeels binnen de bebouwde kom, met een snelheidslimiet van 50 km/uur. Een smalle weg, met niet afgescheiden fietspaden en beperkte (soms zelfs geen) voetpaden. 50 km is te hard voor deze weg!  Bovendien is er nauwelijks handhaving, zodat er regelmatig (veel) te hard wordt gereden.Voor kwestbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en kinderen, is deze weg te risicovol. 

Zie ook https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/614761

Verzoek :

Er moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden, bijvoorbeeld net zoals is gepland voor Muyeveld / Boomhoek en zoals uitgevoerd aan het Zuidereind in ‘s Graveland, en het instellen van een 30 km zone.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik NLDVeilig toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...