LTC Plaswijck blijft!

LTC Plaswijck weg??

Al jaren tennis ik met veel plezier bij LTC Plaswijck. De afgelopen tijd lees ik veel berichten over de parkeeroverlast die familiepark Plaswijckpark al jarenlang veroorzaakt.
Maar ik begin mij nu écht zorgen te maken.

Datzelfde leuke, op kinderen gerichte Plaswijckpark heeft bedacht dat er van ons mooie, 75 jaar oude tennispark een parkeerterrein moet worden gemaakt?! Honderden auto's in een woonwijk laten parkeren?? Ondenkbaar toch!
Daarmee dupeert Plaswijckpark niet alleen alle 1.200 leden (waarvan 400 jeugdleden) van onze florerende vereniging, maar ook honderden andere gebruikers die in het kader van de maatschappelijke projecten van LTC Plaswijck dagelijks gebruik maken van het tennispark, zoals senioren, schoolkinderen, kansarmen en werklozen.

En niet te vergeten alle buurtbewoners. Het karakteristieke, unieke karakter van de wijk gaat verloren en bewoners krijgen er stank, herrie en een betonnen bak pal achter hun tuin voor terug. Plaswijckpark kiest met deze optie, samen met de gemeente voor een “onzalige oplossing” voor de buurt en de tennisvereniging!

Alternatieven zijn ongetwijfeld denkbaar, maar tal van andere oplossingen worden om onduidelijke redenen niet nader onderzocht.

Wel wordt er gereageerd op de mening van publiek en belanghebbenden die petities overhandigen. Wij willen laten zien dat wij dat ook kunnen. Door de onderstaande petitie te ondertekenen kunnen wij het signaal afgeven dat we graag naar een alternatieve oplossing toe willen werken, liefst samen met de gemeente en Plaswijckpark zelf.

Wil jij ook dat LTC Plaswijck blijft? Onderteken dan deze petitie deel deze link op de Facebookpagina https://www.facebook.com/ltcplaswijck62/

 

Dank alvast voor je betrokkenheid en medewerking!