LORE DELEN MOET BLIJVEN!

Wij zijn niet akkoord met anneke stas haar beslissing om Lore Delen te ontslaan ZONDER REDEN!!!

Hierbij een petitie, om te laten zien dat we het niet eens zijn met deze keuze.

als u wilt: teken!

Met dank

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ariadne Degrande om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...