Landelijke petitie: Behoud volwaardige regionale ziekenhuizen

landelijke_petitie_afbeelding_mar_.jpg

Behoud onze volwaardige streek en regionale ziekenhuizen in heel Nederland! Wij, ondergetekenden, maken ons ernstig zorgen over de voorgenomen bezuinigingen, centralisatie van afdelingen en sluiting van streek- en regionale ziekenhuizen in Nederland. “Als je een arm breekt, kun je nu snel op de spoedeisende hulp (SEH) terecht. Als een bevalling niet goed verloopt of iemand acuut hartklachten krijgt, dan staat er zo een professional klaar in een streekziekenhuis. Dat is allemaal belangrijke zorg dichtbij”. Deze nabijheid van zorg is essentieel voor de regio en draagt bij aan de gemoedsrust en het welzijn van mensen. Het concentreren van zorg betekent vaak het mijden van zorg.

In de toekomst zal niet de afstand, maar de aard van de aandoening bepalen welk ziekenhuis bezocht moet worden. Demissionair minister van VWS, Ernst Kuipers, lijkt zich weinig zorgen te maken over de sluiting van vele spoedposten,  afdelingen en de daarmee gepaard gaande vermindering van IC-bedden, of zelfs gehele ziekenhuizen, zoals hij in een interview verklaarde.

Hoewel de zorgvragen op de spoedeisende hulp (SEH ) van een streek- of regionaal ziekenhuis niet altijd van hoge complexiteit zijn, kunnen ze wel degelijk levensbedreigend zijn. Een ziekenhuis is geen fabriek, het gaat om mensen van vlees en bloed. Het is belangrijk om te beseffen dat eenmaal verdwenen zorgafdelingen niet eenvoudig kunnen worden heropgebouwd. Er moet getopt worden met het uitkleden van de ziekenhuiszorg: de zorg is geen markt. Laten we ons inzetten om onherstelbare veranderingen te voorkomen.  

Onze boodschap is helder:

Het behoud van deze ziekenhuizen in hun huidige vorm, met een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) en andere essentiële zorgfaciliteiten, is van vitaal en cruciaal belang voor onze samenleving. We pleiten voor het behoud van streek- en regionale ziekenhuizen in hun huidige vorm. Dit betekent dat ze een operationele, volwaardige spoedeisende hulp (SEH) , acute verloskunde en andere essentiële ziekenhuiszorg moeten blijven bieden. Deze zorg moet voldoende opname- en behandelcapaciteit hebben, afgestemd op de omvang van de bevolking. In momenten van nood moeten mensen kunnen rekenen op nabijgelegen ziekenhuizen met een volwaardige eerste hulp! Maakt u zich ook zorgen over het dreigende verdwijnen van volwaardige lokale regionale streekziekenhuizen in Nederland? Onderteken dan deze petitie voor het behoud en open houden van de spoedeisende hulp (SEH) en alle andere afdelingen van de volwaardige streek- en regionale ziekenhuizen in heel Nederland. U kunt het verschil maken door deze petitie massaal te ondertekenen.

Laat uw stem horen voordat het te laat is. Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen uit gemeente Molenlanden, Kees van Willigen uit gemeente Gorinchem

Verklaring

Onze bezorgdheid heeft betrekking op verschillende belangrijke aspecten: ·      

 Elke regio telt!

In Nederland zien we een toenemende trend waarbij afdelingen van ziekenhuizen en in sommige gevallen zelfs hele ziekenhuizen, worden gesloten. Naar verwachting zullen er nog minimaal 30 SEH-afdelingen in heel Nederland sluiten als gevolg van de geplande zorgconcentratie. Deze concentratie kan leiden tot de sluiting van afdelingen en zelfs tot sluiting van gehele ziekenhuizen. Deze ontwikkeling is zichtbaar van Sneek tot Heerlen en van Zoetermeer tot Zutphen. ·        

Financiële middelen:

Steeds meer streekziekenhuizen worden gedwongen om afdelingen of locaties te sluiten. De redenen hiervoor variëren. Zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten voldoende financiële middelen beschikbaar stellen zodat ziekenhuizen niet beperkt worden door omzetplafonds. Financiële zorgen en beperkingen mogen nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze burgers. ·    

Personeelsopleiding en -ontwikkeling:

We pleiten voor de implementatie van programma’s en financiële prikkels die kwalitatief hoogwaardige regionale ziekenhuizen in staat stellen hun begroting te dekken en hun verplegend personeel op te leiden, bij te scholen en te behouden. Dit kan worden bereikt door middel van studiebeurzen, opleidingsprogramma’s en duidelijke carrièrepaden. Kennis moet voor de regio toegankelijk en bereikbaar blijven.

Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit:

Het is van cruciaal belang dat een volwaardige SEH en andere afdelingen in streek- en regionale ziekenhuizen behouden blijven. Hoewel het begrijpelijk is dat hoog-complexe zorg plaatsvindt in academische ziekenhuizen, mogen we niet over het hoofd zien dat een snelle reactie van levensbelang kan zijn in noodsituaties. Het afschaffen van de aanrijtijdennorm van 45 minuten voor ambulances kan leiden tot verdere sluitingen van SEH-afdelingen. De toegankelijkheid van zorg komt hiermee in gevaar. ·  

Het belang van zorg dichtbij huis:

Met een bevolking die naar verwachting zal groeien tot 18 miljoen mensen en zelfs meer in de toekomst ,neemt de vraag naar zorg toe. Goede en bereikbare ziekenhuiszorg is een basisvoorzieningen voor iedereen in Nederland en moet altijd beschikbaar zijn. Nabijheid van zorg is essentieel en van onschatbare waarde. Elke regio van Nederland heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met toegang tot spoedeisende hulp. Daarnaast zijn er diverse onwenselijke gevolgen van zorgconcentratie:

Verlies van expertise:

Het sluiten of concentreren van ziekenhuisafdelingen resulteert in het verlies van expertise op lokale en regionale niveaus. Het is ongewenst dat deze expertise verloren gaat en dat patiënten voor deze zorg moeten reizen naar één van de verder gelegen grote academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Groningen, of Utrecht.       

Toegankelijke zorg:

Het is onwenselijk om patiënten voor een ziekenhuisbed van een academisch ziekenhuis naar het eigen regionale ziekenhuis en andersom te moeten vervoeren. Dit is noch efficiënt, noch patiëntvriendelijk, noch kosteneffectief. ·

 Langere reistijden:

Mensen moeten verder en langer reizen voor spoedeisende hulp, verloskunde of andere zorg. Voor het verzorgend en ondersteunend personeel maar ook voor patiënten zullen reistijd en -kosten enorm toenemen. Het openbaar vervoer zal aangepast moeten worden om bereikbaarheid te kunnen garanderen. 

Overbelasting van overige zorgfaciliteiten:

Het sluiten van afdelingen in lokale en regionale ziekenhuizen kan ongewenst leiden tot een overbelasting van andere zorgfaciliteiten. Dit kan resulteren in een verminderde zorgkwaliteit en langere wachttijden. Het uitkleden van ziekenhuiszorg legt een enorme druk op huisartsen en ambulancezorg, en overige zorgtakken. Het kan zelfs zo zijn dat ook de HAP (huisartsenposten) sluiten.

 

Zie ook :

https://www.facebook.com/BehoudSEHGorinchem en alle Regionale ZH

 


Jeannette Hessels , Kitty van Ieperen en Kees van Willigen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jeannette Hessels , Kitty van Ieperen en Kees van Willigen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...