Laat staan die Plataan in Waterschei

Hallo lieve mensen!
Als jullie ook personen zijn die natuur-minded zijn.
Als jullie het nut van bomen kennen ...
Als jullie dus willen kunnen ademen ...
Als jullie de vogeltjes hun thuis gunnen ...
Als jullie er ook genoeg van hebben dat er overal rondom maar gekapt wordt .

We zoeken naar oplossingen, help ons meezoeken!

Daarom deze online petitie.

Genk gaat tegen advies van Prof. Hermy toch de bomen in Waterschei tuinwijk verwijderen en vervangen door kleinere exemplaren. ( laagstambomen)

Prof Hermy (KUL) werd aangesteld voor de laanbomenstudie van de stad Genk. Zijn bevindingen over de platanen in Waterschei:

- Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten. De invloed en functies van bomen neemt, als de boom gezond is, exponentieel toe met de leeftijd (en met de diameter van de platanen). Bomen bepalen ook het straatbeeld en zijn sfeerscheppend. Ze moeten bekeken worden als socio-ecologische systemen.
- De algemene gezondheidstoestand van deze bijna 100-jarige platanen is, op individuele gevallen na, zeer goed. Onder normale omstandigheden kunnen ze wellicht nog minstens 30 à 50 jaar meegaan.

Hiernaast geeft de prof ook aan dat de Massariaziekte (schimmel) in het oog moet worden gehouden. Tevens geeft hij aan dat bomen die over huizen hangen best vervangen worden.
Problematische straten of segmenten ervan kunnen vervangen worden in een periode van bv. 10 jaar, gezonde delen of waar de ziekteproblemen onder controle zijn op te volgen en pas in vervanging te voorzien op langere termijn (bv. over 30 jaar).

 

Ben je boven de 16 jaar, dan zijn  uw handtekeningen welkom.

Er is wel een voorwaarde, geen tweemaal tekenen.

16142886_1868751183414496_2998074510217931497_n3.jpg