Laat Pater Luc en Broeder Xavier in Meersel-Dreef wonen

Pater_Luc11.jpg
Korte beschrijving
Sinds slechts enkele dagen is bekend geworden dat een Pater en Broeder van de kapucijnengemeenschap in Meersel-Dreef, het klooster moeten gaan verlaten per 1-2-2022 Besluit is genomen onder druk en tegen hen wil in door de Provinciaal Overste gezien er voor hen in het huidige beleid geen plaats meer is.

Wij
Verenigde groep van Dreveniers en wijde omstreken, en vrienden van het Mariapark.

Constateren
met deze petitie wij de gedwongen verhuis van Pater Luc en Broeder Xavier uit het Klooster van Meersel-Dreef willen tegengaan. Langs deze weg willen wij mede de stem vormen van hen die ons dierbaar zijn, wiens stem niet meer gehoord wordt, en waarvan wij vinden dat zij tot `Cultuurhistorisch erfgoed` horen in Meersel-Dreef, het Mariapark en het klooster. Zij zijn daar geworteld en vormen Hart, Ziel, en Kern van Meersel-Dreef. Laat dit hart niet verloren gaan, laat deze mannen hun oude dag doorbrengen op de plaats waar zij thuis zijn, en thuis horen.

Verzoeken
wij luid en duidelijk de Provinciaal Overste, andere medeverantwoordelijken, beleidsmakers, tot terugtrekking van dit besluit. De Dreveniers zijn van oudsher zeer betrokken bij dit klooster. Het kapucijnenklooster werd in 1687 gesticht door Jan de Wyse, een rijke, katholieke zakenman uit Breda. Sinds decennia is de parochiegemeenschap verweven met het klooster, waardoor dit besluit het Hart raakt van vele Dreveniers, en wij op de barricade staan, als dorpsgemeenschap.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Helene Wesselingh om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...