Laat kinderen, kinderen blijven!

Wij ouders krijgen niet zelf de keuze in onze opvoeding wanneer het er op neerkomt.

Voorlichting over seks op de basisschool groep 1 tot 8, wij ouders begrijpen dat dit nodig is voor groep 7 en 8 want zij hebben te maken met hormonen en zullen snel naar de middelbare school gaan. Leren grenzen aangeven, veiligheid in intimiteit, de hoogte van hun kwetsbaarheid als minderjarigen steunen wij daarin tegen wel.

Maar de kleintjes horen kind te blijven!

Kindjes van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 horen niet aangewakkerd te worden, met uitspraken dat als er iets in een gaatje gestopt word en beide het lekker vinden het oké is! En dat het oké is om als jongen in een jurk naar school te gaan of als meisje je hoofd te scheren omdat je een jongen wilt zijn.

 

Na diverse gesprekken op school, willen de leraren alles normaliseren: " homoseksualiteit/gender neutraliteit/trans gender/religie " wij ouders hebben geen inspraak, ook willen de leerkrachten geen compromis sluiten omtrent dat de ouders die hier op tegen zijn bv: De kinderen een uurtje ophalen van school wanneer zij de thema "lente kriebels" hebben. Het sluit niet aan op de ontwikkelingsfase van ieder kind en mag het ook niet niet wettelijk verplicht worden dat de kinderen hier aan deelnemen. School daar in tegen verplicht dit dan niet direct, wél indirect door het niet willen sluiten van een compromis. Dit thema samen smelten met culturen & geloof zal er juist voor zorgen dat er groeperingen gaan ontstaan zoals ; racisme en generalisering van. Kinderen zijn immers slim en zullen wel degelijk opzoek gaan naar een koppeling hoe neutraal je het ook zal proberen uit te leggen.

De school leert dan de kinderen aan ; wat ze moeten denken i.p.v. hoe ze moeten/kunnen denken. Hiermee wordt dus vrijheid in meningsuiting al gelimiteerd en voorbij gegaan aan dat ze sommige dingen ook als vreemd "mogen" ervaren. Er wordt géén rekening gehouden met de verschillende normen en waarden van ieders huishouden, de grenzen van de ouders als mede de kinderen die niet in deze ontwikkelingsfase zitten. Dit zien wij als grensoverschrijdendgedrag.
En vragen wij ons als ouders af ; hoe kan school veilig zijn wanneer zij zelf grensoverschrijdende gedrag vertonen hier in? En niet open staan tot een compromis over een onderwerp wat als vrijwillig deelname basis had moeten zijn? Aangezien dit op geen wettelijk grond verplicht kan worden wanneer dit niet in belang is van de kinderen en niet aansluit op de ontwikkelingsfase waar dat kind in zit?

Alles word van tafel afgeschoven!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stacy Sariman om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...