KLJ Schoonaarde zoekt een lokaal

Beste,

Zoals u waarschijnlijk al weet werd in 2012 een KLJ-jeugdbeweging opgericht in Schoonaarde. We kregen hiervoor de gemeentelijke basisschool De Klinker toegewezen als voorlopige locatie voor onze activiteiten.

Wij merken dat de huidige procedure, het aanvragen via het digitaal loket op de website, veel moeilijkheden met zich meebrengt. Zo kunnen we niet in de school op de helft van de dagen die we willen. Naar continuïteit van activiteiten en communicatie naar de leden en ouders is dit niet ideaal.

Een ander pijnpunt is dat ons eenzelfde prijs wordt aangerekend als andere verenigingen die de school vastleggen voor pakweg een eetavond. Ook de prijs voor erkende jeugdbewegingen ligt nog steeds heel hoog. Dat kan volgens ons de bedoeling niet zijn. De kas van een beginnende jeugdbeweging is niet zo heel groot, en zouden wij aanvankelijk graag inzetten bij het aankopen van basismateriaal.

Ook hebben we geen vast lokaal in de gemeenteschool waardoor we geen materiaal kunnen opslaan, alle materiaal wordt bij de leiding thuis opgeslaan, de vergaderingen vinden steeds plaats bij iemand thuis en dit alles is niet praktisch.

Via deze petitie trachten onze stem krachtiger te maken zodat er samen met het schepencollege kan worden gezocht naar een meer duurzame oplossing voor onze lokaalproblematiek. Dit zal zowel voor ons als voor de school aangenamer zijn.

Tot slot lezen we nog in het jeugdbeleidsplan van Dendermonde dat “een eigen jeugdlokaal belangrijk en zelfs noodzakelijk is voor het jeugdwerk. Een eigen lokaal om een thuisgevoel te creëren, als teken van erkenning van het maatschappelijk belang van jeugdwerk, om de continuïteit van een werking te garanderen, om de ruimte te kunnen inrichten in functie van activiteiten en om de creativiteit te stimuleren.”

Wij zijn er zeker van dat wij u in ruil een duurzame levendige jeugdbeweging kunnen geven die de jeugd van Schoonaarde op regelmatige tijdstippen zal entertainen.

Indien u akkoord bent met onze mening, ons wil steunen of ons een duuwtje in de rug wil geven, gelieve deze petitie te ondertekenen.

Alvast bedankt!

KLJ Schoonaarde

 

P.S.: - Op de activiteiten zal er ook worden rondgegaan door de leiding om handtekeningen te verzamelen. Gelieve de petitie maar 1 keer te ondertekenen.

- Meerdere handtekeningen per gezin zijn toegelaten!