Kinderen uit veilig (MFA Het) Nest gegooid!

Onder teken deze petitie en steun ons in ons verzoek aan de Gemeente!

Kinderen uit veilig (MFA Het) Nest gegooid!

Verschillende gedupeerde groepen van RKBS De Keizerskroon in Pijnacker mogelijk naar tijdelijke locatie in wijk Tolhek voor de duur van 2 a 3 jaar – volkomen onacceptabel voor de betrokken ouders en kinderen!

Volgend jaar wellicht ook CBS Vlinderboom en SBO Prinsenhof aan de beurt!                                           

 • Dit jaar alleen RKBS De Keizerskroon, volgend jaar wellicht ook CBS Vlinderboom en SBO Prinsenhof!
 • De 3 groeiende scholen zijn nu geplaatst in MFA Het Nest, maar totdat de nieuwbouw klaar is (2 tot 3 jaar) moet er worden uitgeweken naar verschillende locaties in andere wijken
 • Nieuwbouw MFA Het Nest te laat van start!
 • Gemeente wil niet investeren in noodlokalen!
 • Tijdelijke huisvesting leerlingen wordt zonder overleg met belanghebbende doorgedrukt!
 • Scholen – NSO – gymzalen in zelfde locatie, dat is waar we voor gekozen hebben!
 • Belang kinderen helaas ondergeschikt aan geld!
 • Verkeersroute naar tijdelijke locatie niet veilig, verschillende drukke punten in ochtendspits; afgelopen jaren zelfs dodelijk ongeval op route!
 • Ook bewoners Tolhek / Gantellaan getroffen! Wederom stapt gemeente over extra verkeersdrukte in hun straat / wijk heen!

 

Middels deze petitie vragen wij de Gemeente om de plannen voor tijdelijke huisvesting van RKBS De Keizerskroon te wijzigen en noodlokalen op locatie MFA Het Nest te plaatsen.

Dit is voor alle betrokken partijen de meeste logische en gewenste optie. Het welzijn van onze kinderen is hiermee gewaarborgd:

 • Kinderen blijven in hun bestaande omgeving
 • Korte school-thuis routes
 • Geen onnodige belasting ontsluitingsroute, omwonenden Gantellaan en ouders 
 • Gymzaal in directe nabijheid
 • NSO in directe nabijheid

Gooi onze kinderen niet uit hun veilig (MFA Het) Nest!!!


Werkgroep Kinderen niet het Nest uit    Neem contact op met de schrijver van de petitie