Kinderbijslag 2019

Als gezinnen die vandaag al kinderen hebben, na 2018 nog aan gezinsuitbreiding doen, krijgen ze voor hun volgende kind kinderbijslag in de nieuwe regeling, terwijl kinderen geboren voor 2019 hun kinderbijslag behouden in de huidige regeling.

Dit betekent vooral voor gezinnen met 1 kind een verschil op 18 jaar van 18 576 euro.

Elk kind moet dezelfde kansen krijgen, en mag niet gediscrimineerd worden op basis van leeftijd wat nu met het nieuwe systeem van toepassing is.

Ik vraag dan ook naar een gelijkzetting van het kindergeld, iedereen moet op 1 januari 2019 de keuze kunnen maken om in het nieuwe systeem te stappen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lefebvre Sarah om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...