Kermis, daar houd je van

Kermis ... daar houd je van!

Hou jij ook zo van de kermis? Wil jij ook dat de kermis ieder jaar weer terugkeert
naar jouw dorp of stad?
Teken dan de petitie en steun zo de aanvraag om de kermiscultuur te laten
opnemen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed!

Iedereen heeft wel één of andere herinnering aan de kermis. We kennen de
kermis sinds onze kindertijd, het maakt deel uit van ons leven. De kermis is
zelfs nog ouder dan wij zelf! Jaarlijks terugkerende kermissen met jaarmarkten
of kerkvieringen bestonden reeds in de Middeleeuwen. Zelfs in de Romeinse tijd
bestonden er al rondtrekkende groepen die de mensen vermaakten met o.a. hun
kunsten.
De kermis zoals we die nu kennen, brengt nog altijd vreugde en plezier voor
jong en oud. Er zijn echter wel enkele bedreigingen voor het voortbestaan van
dit soort vermaak. Nu is het nog vanzelfsprekend dat de kermis er staat, maar
hoe ziet de toekomst eruit? We mogen dit erfgoed niet laten verdwijnen! Door de
opname op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed moet er een
erfgoedzorgplan opgemaakt worden met borgingsmaatregelen om het erfgoed te
laten voortbestaan en door te kunnen geven aan de volgende generaties.

Deze borgingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de kermis kan blijven
voortbestaan en zich verder kan ontwikkelen, zodat iedereen in de toekomst nog
de kans heeft om te genieten van dit feest !

Teken de petitie, steun de aanvraag en vooral: hou van de kermis !

Facebook: kermis daar houd je van