Janine moet blijven!

Beste Vincent,  

Het is ons ter oren gekomen dat Janine de Bruijn, docent bij de afdeling Sociologie, na vier jaar de universiteit moet verlaten aangezien haar aanstelling afloopt. Hier zijn wij bedroefd over. In haar werkzame tijd is Janine een enorme aanwinst geweest en heeft ze voor zowel studenten als de Afdeling Sociologie enorm veel betekend.  

Voor studenten is ze een ontzettend goede en fijne docent. Ze weet de aandacht erbij te houden van studenten door ze bij de les te betrekken, geeft goede en terechte feedback en is betrokken bij haar studenten. Verder is ze toegankelijk, vriendelijk en heeft ze altijd een luisterend oor. Deze kwaliteiten zet ze vooral in in haar rol als tutor, maar ook studenten van wie zij niet de tutor is, kunnen bij haar terecht wanneer ze dit nodig hebben. Janine is zeer geliefd onder studenten, en we vinden het jammer om te zien dat ze de universiteit in deze rol moet verlaten.  

Binnen de Afdeling Sociologie heeft ze allerlei coördinerende taken opgepakt. Niet alleen is ze hoofd van het tutoraat, deel van de Opleidingscommissie, coördineert ze vakken, maar nog steeds vindt ze de tijd om persoonlijke gesprekken te voeren met studenten. Verder is ze een cruciaal onderdeel van de band tussen studievereniging Usocia en de Afdeling Sociologie door onder andere deel te nemen aan de Arbeidsmarkt Oriëntatie Commissie, die zich bezig houdt met loopbaanoriëntatie en het organiseren van de Sociologie alumni avond. Ook biedt ze voor de commissarissen onderwijs een laagdrempelig aanspreekpunt om van gedachten te wisselen, en te helpen waar nodig.  

De Faculteitsraad heeft in mei 2023 een verslag uitgebracht over tijdelijke docenten bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. In overleg met de OMT’s is hier gevonden dat er een groot draagvlak bestaat voor het incidenteel in vaste dienst aannemen van docenten die niet gepromoveerd zijn. Docenten met een volledig onderwijsprofiel zijn belangrijk voor het onderwijs, omdat er zo mensen voor de werkgroep staan die daar ook zijn met een passie voor lesgeven. Deze docenten hebben ook vaak ideeën om vakken te verbeteren waarvan ze de kans niet zien om die uit te voeren, omdat vier jaar daar simpelweg te kort voor is.  

Verder is een hele belangrijke reden voor het belang van meer vaste (onderwijs)aanstellingen de continuïteit in organisatie. Wanneer er telkens nieuwe personen ingewerkt moeten worden, kost dit tijd en verloopt de organisatie de eerste paar keren stroef. Hieronder lijden veel projecten, zoals het tutoraat, de sociale veiligheid, loopbaanoriëntatie, de kwaliteit van het onderwijs, de betrokkenheid van studenten en de verbetering van de opleiding.  

Janine is hierin de uitgelezen kandidaat om een vast contract aan te bieden, onder andere vanwege de vele projecten onder haar coördinatie. Om iemand hier opnieuw in in te werken, zou betekenen dat de kwaliteit van al haar uiteinlopende werkzaamheden daalt. Janine is vanwege haar inzet in deze projecten en passie voor het onderwijs iemand die extreem waardevol is binnen de afdeling en de opleiding zou zich gelukkig mogen prijzen met iemand als haar in vaste dienst.  

Mocht het in deze korte tijdspanne niet mogelijk zijn om Janine een vast contract aan te bieden als docent, hopen wij dat deze brief gezien kan worden als een aanbevelingsbrief voor een andere functie op de universiteit, maar het liefst binnen de afdeling. Naar onze mening verdient Janine het om een plekje op de universiteit te behouden, we hopen dat dit bewerkstelligd kan worden.  

Graag zien we uw reactie tegemoet,  

Met vriendelijke groet,

De studenten Sociologie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Lena en Madelief alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...