JA voor een lokale openbare dienstverlening van goede kwaliteit - JA voor de aanwezigheid van de FOD Financiën in het hele land

NL_-_Mail_Teken_de_petitie_(2).png

 

JA VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE FOD FINANCIËN IN HET HELE LAND

JA VOOR EEN LOKALE OPENBARE DIENSTVERLENING VAN GOEDE KWALITEIT

 

Mijnheer de Minister van Financiën, Mijnheer Van Peteghem,

Mevrouw de Minister van Ambtenarenzaken, Mevrouw De Sutter,

Mijnheer de Staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mijnheer Michel,

Mijnheer de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Mijnheer D’Hondt,  

 

In februari 2022 heeft de FOD Financiën het Infrastructuurplan Horizon 2024 bekend gemaakt.

Dit plan voorziet in talrijke sluitingen van dienstgebouwen en ondermijnt de kwaliteit en de nabijheid van de dienstverlening aan het publiek. Het plan zal gevolgen hebben voor zowel burgers als medewerkers van de FOD Financiën.

Daarom vragen wij u om tussenbeide te komen bij de verantwoordelijken van de FOD Financiën, met verzoek om dit infrastructuurplan te willen herbekijken.

 

DIT ZIJN ONZE EISEN IN DIT VERBAND:

In termen van openbare dienstverlening:

 • het behoud van dienstgebouwen in het hele land;
 • de oprichting van “federale huizen” in zones zonder dienstgebouwen (gebouwen met centralisatie van alle noodzakelijke administratieve basisdiensten voor de burgers, zowel van de verschillende FOD’s als van de regionale besturen). Deze federale huizen zouden ook moeten worden gebruikt om het netwerk van satellietkantoren uit te breiden;
 • aanzienlijke ICT-investeringen om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de digitale diensten van de FOD Financiën te verzekeren;
 • een efficiënte telefoniedienst, met een "redelijke" antwoordtijd, zodat de burger gemakkelijker met de juiste persoon in contact kan worden gebracht en een correct antwoord krijgt;
 • echt overleg met het personeel over het Dynamic Office, een redelijk en doordacht gebruik van het Dynamic Office en de uitvoering van de nodige infrastructuurwerkzaamheden in alle gebouwen die gebruik zullen maken van het Dynamic Office;
 • de aanwerving van extra personeel om de FOD Financiën in staat te stellen al zijn taken (met inbegrip van taken op het gebied van openbare dienstverlening) correct en efficiënt te vervullen.

Voor de ambtenaren:

De besparingen moeten worden gebruikt voor de financiering van:

 • op het gebied van telewerken:
 1. een herwaardering van de vergoeding voor telewerk waarbij rekening wordt gehouden met de reële kosten van telewerk, alsook een indexering van deze vergoeding;
 2. het verstrekken van gratis ergonomisch materiaal aan telewerkers (met inachtneming van de wetgeving inzake de welzijnscode);
 3. een echt debat over de verhoging van de toegestane maximumgrens voor telewerken (momenteel 60%) voor personeelsleden die dat wensen;
 • terugbetaling van parkeerkosten in de buurt van de werkplek en de stations;
 • keuzemogelijkheid om te vertrekken vanuit de woonplaats of de administratieve standplaats voor personeelsleden die een controletaak uitvoeren en die zeer vaak hun persoonlijk voertuig gebruiken om hun taken uit te voeren.

 

Opgelet: vergeet uw handtekening niet te bevestigen  (u zult direct een e-mail ontvangen om deze handtekening te bevestigen)

 

U vindt ons speciaal dossier en meer informatie op onze website www.nuod-financien.be.    

 

Hier is een link naar de petitie in het Frans: https://www.petitionenligne.net/oui_a_un_service_public_de_qualite_et_de_proximite

 

NUOD – Sector Financiën (info@nuod-financien.be)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik NUOD – Sector Financiën (info@nuod-financien.be) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...