iPhone gebruikers UZ Brussel

Aan de iPhone (en Mac) gebruikers in het UZ Brussel

Door over te stappen naar Office 365 in het UZ Brussel zal het niet meer mogelijk zijn je programma Mail van Apple te gebruiken voor je mails  en het programma Calender van Apple om je kalender beheren. Dit is een betreurenswaardige beslissing.

De oplossing bestaat er in om de programma's van Apple, zijnde Mail en Calendar als veilig te beschouwen door IT UZBrussel en de programma's kunnen terug gebruikt worden.

Als je vindt dat dit moet kunnen in orde gebracht worden, nodig je uit om deze petitie te ondertekenen.

 

 

 

Dirk Smets

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Smets Dirk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...