IKC Montessorischool Leeuwarden moet blijven

Namens de ouders en kinderen van het IKC Montessorischool aan stichting Proloog.

Wij zijn het oneens met de beslissing om te sluiten. De gemeenschap in de vrijheidswijk en omgeving kan geen knip hebben in het basisonderwijs. Wij staan achter het IKC Montessori en willen graag dat er gekeken word naar een doorstart in plaats van sluiting. Hoe dit eruit moet zien weten we niet, maar wij zijn bereid daar samen over na te denken. 

Wij vragen het bestuur van proloog om dit betoog serieus te nemen. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ouders om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...