Ik werk regelmatig thuis

De beste verplaatsing voor het klimaat is de verplaatsing die je niet maakt.

Door af en toe thuis te werken lever je een mooie inspanning voor het milieu en het klimaat.

Met plezier werk ik regelmatig thuis.

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jo Maes, Klimaatoase om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...