Ik mis Martine

De petitie is nu gesloten.

Meer dan 100 handtekeningen, veel lieve boodschappen voor Martine, een positieve toon met respect naar alle partijen - ook al kunnen wij de door de vertrouwelijkheid die met dit soort beslissingen samenhangt niet ten volle verstaan waarom dit moest gebeuren. Wellicht wordt het ons na dit leven geopenbaard. Ik ben er na diverse gesprekken van overtuigd dat het ook voor de verantwoordelijken geen gemakkelijke beslissing was, wetende dat Martine vele aanhangers (zie petitie!) binnen het bedrijf had. Ik blijf verdrietig om haar vertrek, maar binnen ons bedrijf moeten we ons ook neer kunnen leggen bij dat de over ons gestelden soms beslissingen moeten nemen.

Ik blij dat mede naar aanleiding van deze aktie Arjan dinsdag in het Wij-ding iets van die worsteling heeft laten zien. Daarna achtte ik ook de tijd rijp om mijn anonimiteit richting de betrokkenen binnen het bedrijf op te heffen.

Ik wil alle ondertekenaars bedanken voor hun bijdrage. Binnen een paar dagen tijd meer dan 100 mensen die de tijd namen om te tekenen en lieve woorden te richten aan Martine. Geweldig!

Later deze week zal ik de handtekeningen overhandigen aan Martine.

 

Hartelijke groet, De anonieme Martine-fan

 

P.S.: Heb je nog niet getekend en wil je toch op de lijst? Mail dan naar ikmismartine@gmail.com. Bij voldoende aanmeldingen laat ik je dan weten wanneer ik de petitie nog even open zet. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een lieve boodschap op Martine's Facebook posten!