Hulp bij BOUWDRAMA in Brielle van Sleenstraat

IMG-031822.png

HELP ONS please  

Deze noodkreet staat op één van de woningen aan de Burgemeester H van Sleenstraat te Brielle.  

Briellenaren sta op voor de kopers van deze woningen, laat je stem horen, laat aan Gemeente Brielle horen dat jullie willen dat ze helpen, teken deze petitie en help mee deze mensen te redden uit dit Bouwdrama!  

De van Sleenstraat, waar zich een bouwdrama voordoet, door experts ook wel horrorbouw genoemd.  

7 gezinnen zijn buiten hun schuld om terecht gekomen in een nachtmerrie die nu al bijna 2 jaar voortduurt.  

Hun woningen zijn onbewoonbaar verklaard door Gemeente Brielle en er zijn geen werkzaamheden meer door de aannemer, de bouw ligt stil.  

De kopers van deze woningen zijn verwikkeld geraakt in een uitzichtloze situatie, eigenaar van een Nieuwbouwval, wonend in huurwoningen, opgezadeld met dubbele lasten en vele extra uitgaven, vele verhuizingen,paar keer op het punt gestaan hebben om dakloos te worden, kinderen die geboren worden bij (schoon)ouders in huis, stress, geestelijke en lichamelijke klachten die hieruit voortvloeien. Kinderen die al 2 jaar in onstabiele situatie leven, geen thuis hebben. De spaarrekeningen zijn leeg of raken leeg!  

Hun woningen moeten gerenoveerd worden terwijl ze nog niet eens opgeleverd zijn! Vanwege de vele mankementen en fouten die zijn gemaakt tijdens de bouw.  

Alle partijen trekken hun handen er vanaf en wijzen naar de kopers!!  

Mensen die vol vertrouwen een nieuwbouwwoning kochten.  

Zich geen seconde bedacht hadden dat dit catastrofaal voor hun af zou kunnen lopen.   In een land als Nederland, een stad als Brielle, vol wetgeving en regels.  

Een project met alleen maar gerenommeerde bedrijven en Gemeente Brielle als controlerend orgaan en verkoper van de grond; wat kan er dan mis gaan?

Hoe hadden zij dit aan kunnen zien komen? Dit had iedereen kunnen overkomen!  

De kopers vechten dagelijks voor hun woning.

Elke vrije minuut gaat naar dit project.

Alle ingangen naar hulp worden gezocht bij de; gemeente Brielle, aannemer, architect, verenigingen die gespecialiseerd zijn in woningbouw.

Er zijn experts ingehuurd, keuringen die uitgevoerd worden, advocaten ingeschakeld, rechtszaken aangespannen en gewonnen, krantenartikelen geschreven, alle raadsleden en commissieleden zijn aangeschreven, politici aangeschreven: Met 0,0 resultaat.

De kopers staan met hun rug tegen de muur! Er is geen wetgeving voor hun situatie en niemand die ze kan of wilt helpen!  

Dit is een financieel en emotioneel drama voor de kopers!  

De bouw ligt nog steeds stil, de woningen staan bloot aan de elementen en gaan alleen maar meer achteruit. Gemeente Brielle stelt dat ze alleen kunnen handelen vanuit het gemeenterecht. Dat ze alleen de vergunningen mogen handhaven en bouwcontroles mogen uitvoeren.

Dat Gemeente Brielle niet kan helpen met het veilig opbouwen en afbouwen van de woningen. Omdat ze niet kunnen beslissen over gemeenschapsgeld en dat uit mogen geven aan de hulp aan deze mensen om dit drama te stoppen.  

Wij doen dan ook deze Noodkreet: Teken deze petitie en geef daarmee uw toestemming aan de gemeente Brielle dat er gemeenschapsgeld uitgegeven wordt aan de opbouw en het veilig afbouwen van de woningen.  

Laten we met zijn allen achter deze mensen gaan staan, hardwerkende Briellenaren die hier ook niet om gevraagd hebben, geen uitweg meer zien en als “eenvoudige” consument niet opgewassen zijn tegen al dit bureaucratische geweld.  

Zodat zij eindelijk bevrijd zijn uit deze nachtmerrie en weer een thuis hebben.  

Er is nu ook een Crowdfunding opgestart voor ons, mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u hier terecht: https://www.doneeractie.nl/gedupeerde-burgemeester-van-sleenstraat/-34486?fbclid=IwAR0Mbs-OskkD9SYoFNwlMmMdsUcMvFhI87w0SPtD7eEobQGnjeFgA-ZrLv4

 

Wilt u hier meer over lezen/zien:

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/veel-steun-voor-petitie-bouwdrama-brielle/

https://www.ad.nl/voorne-putten/honderden-briellenaren-in-actie-voor-gedupeerde-kopers-van-sleenstraat~ac7069f5/

https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/human-interest/86684/drama-voor-kopers-huizen-van-sleenstraat  

https://www.voorne-putten.nl/nieuws/actueel/92149/financieel-en-emotioneel-drama-voor-kopers-van-sleenstraat-  

https://www.ad.nl/voorne-putten/nachtmerrie-voor-kopers-van-sleenstraat-gloednieuwe-huizen-onbewoonbaar~a66b1cf3/  

https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/03/nieuwbouwhuizen-in-brielle-onbewoonbaar-verklaard-101270333  

https://www.voorne-putten.nl/nieuws/actueel/93565/d66-situatie-kopers-van-sleenstraat-is-onaanvaardbaar-      


Briellenaren helpen Briellenaren    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Briellenaren helpen Briellenaren om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...