Huisvestingsverordening 2020

Op 20 november 2020 komt het voorstel voor de Huisvestingsverordening 2020 (HVV2020) voorbij bij de Commissie Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam. Deze verordening betreft iedereen die kamerhuurder is in een woning met 3 of meer volwassen personen. Een quotum van maximaal 5% woningdelers per wijk en maximaal 25% per pand, beide percentages op geen onderzoeken gebaseerd. De verhuurder moet bereid zijn om een vergunning aan te vragen (550 euro), maar kan de nieuwe wetgeving ook aangrijpen om de onvergunde woningdelers op straat te zetten. Bovenal betekent dit dat toekomstige studenten zodra het quotum bereikt is per wijk, vrijwel geen kans krijgen om daar in Amsterdam te kunnen wonen. Maar, ook voor starters en andere vormen van woningdelen is dit een groot probleem. Waar moeten wij naar toe als er geen plek meer voor ons is? 

Wij gaan voor een quotum gebaseerd op onderzoek en een versoepeling van de overgangsregeling waarin rekening wordt gehouden met de specifieke situatie waarin studenten veelal verkeren. Teken deze petitie zodat de commissieleden Bouwen en Wonen kunnen zien hoeveel personen het hier niet mee eens zijn. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sophie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...