Huisartsen roepen op - Raadpleeg en vertrouw onze kunde

2016_LogoHVGtransparantGOED1.png

HUISARTSEN ROEPEN OP - RAADPLEEG EN VERTROUW ONZE KUNDE -    

Beste politici, beste experten commissie,  

Wij huisartsen zijn bezorgd over het effect van de preventiemaatregelen, genomen in het kader van de covid-19 pandemie, op de gezondheid van onze patiënten en de bevolking in het algemeen.   Het is duidelijk dat voor heel veel mensen de schade ten gevolge van de maatregelen ernstig is. We willen dit in perspectief plaatsen ten opzichte van de schade ten gevolge van een mogelijke covid-19 infectie.    

Wij huisartsen staan aan de basis en zijn zeer toegankelijk. Wij begeleiden jaren lang onze patiënten, kennen hun risicoprofiel en kunnen hun makkelijk bereiken. Daarenboven zijn virale infecties ons vertrouwd en zijn we experten in de begeleiding van patiënten in de laatste levensfase. Voor elke burger zijn we een ankerpunt en vertrouwenspersoon. We werken nauw samen met andere eerstelijnspartners en 2de lijn waar nodig. We vragen met aandrang meer gehoord te worden in het bepalen van het huidige gezondheidsbeleid, in het vertalen van grafieken en wetenschap naar menselijk gedrag. Er worden ons allerlei maatregelen, richtlijnen en protocollen opgedrongen, sommige waarvan de relevantie ter discussie kan gesteld worden. Hier wensen we een grondige analyse.  

Vanuit onze positie wensen we geraadpleegd en meer betrokken te worden in het debat over het huidige gezondheidsbeleid. We voelen een sterke noodzaak tot meer integratie van welzijn en gezondheid, alsook een eenduidige visie bij de verschillende beleidsmakers.  

We willen rond de tafel zitten omdat het noodzakelijk is gezondheid opnieuw in een bredere betekenis te bekijken en het COVID-verhaal daarbinnen te kaderen.  

Het huidige beleid vraagt bijsturing om verdere schade te voorkomen. Het doel moet zijn dat de bevolking terug vertrouwen heeft in de eigen gezondheid & immuniteit, in onze gezondheidszorg en in de gemeenschap. En naast de nodige voorzorgen om risicogroepen te beschermen moet rekening gehouden worden met het belang van de nabijheid van familie en mantelzorgers.  

Onderschreven door volgende huisartsen:


Beleidsondersteunend Orgaan - Huisartsenvereniging Gent vzw    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Beleidsondersteunend Orgaan - Huisartsenvereniging Gent vzw om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...