Houd Guus op de Hanze!

Zoals je misschien wel hebt gehoord heeft de Hanzehogeschool ervoor gekozen om het contract van Guus niet te verlengen. Doordat er steeds minder mensen kiezen voor een sportstudie, komen er ook steeds minder banen vrij voor docenten om de lessen voor deze studenten te verzorgen. Nu is Guus één van de docenten bij wie je het gevoel kreeg dat hij je echt wilde helpen.  Naast al zijn mooie verhalen, was hij er echt voor je: zowel in de les als daarbuiten. Vandaar dat wij deze petitie hebben opgezet om Guus op de Hanze te houden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik E. Terstal om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...