Hoor het hele gezin bij een scheiding .... stop ouderverstoting

Een scheiding is voor alle betrokkenen erg ingrijpend.

Om er voor te zorgen dat niemand verstoten wordt of zich ongehoord voelt , moet er een scheidingstraject komen.

Zowel moeder, vader als betrokken kind(deren) komen afzonderlijk met een instantie in gesprek en deze instantie hoort alle betrokkenen.

Van daaruit wordt gedacht vanuit het kind waarbij het kind geen keuze hoeft te maken bij wie het woont of bij wie het kind het meeste verblijft.

Wordt er geconstateerd dat het kind hulp nodig heeft met het verwerken van de scheiding dan wordt het kind begeleid om weer naar de toekomst te kijken.

Dit alles is om te voorkomen dat kinderen belangrijke jaren in hun ontwikkeling ontwricht door het leven gaan en zelf problemen in hun verdere leven ontwikkelen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Murielle Terburg om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...