hondenhouderschapsvergunning

op 2 April 2012 werd door een volksvertegenwoordiger een wetsvoorstel opgemaakt om de hondenhouderschapsvergunning in voegen te brengen.

Dit wetsontwerp heeft als doel de hondenbaasjes er terug meer bewust van maken wat het houden van een hond juist inhoud. Het gaat hier om een levend wezen dat onderdak, voedsel drinken, maar vooral ook opvoeding en juiste aandacht nodig heeft. Het is niet bedoeld om goede baasjes te kwellen maar net om de slechte, onkundige baasjes eruit te filteren opdat elke hond een waardig leven kan leiden.

Het  ontwerp van de hondenhouderschapsvergunning is gebaseerd op het “Hundenfuhrerschein”, dat reeds werd doorgevoerd in Zwitserland en onderhand ook in Groot Brittannië. Het komt er op neer dat men, zoals voor het deskundig omgaan met een auto, ook een vergunning moet behalen waarmee men getuigt van de bekwaamheid om correct om te gaan met een hond.

 

Het is een regelgeving die zich preventief richt op het vermijden van bijtincidenten en dus ook op het vermijden van het doden van honden. De Zwitsers hebben begrepen dat rechten samen horen met plichten en dat respect een basiswaarde is.

Recht:

Om zo vrij te zijn een hond als huisdier te nemen

Voor de hond om te kunnen rondrennen en ravotten

Plicht:

De plicht om dit te doen met respect voor andere mensen en dieren.

De plicht om zich te informeren over wat een hond nodig heeft.

 

 

Een mens- en diervriendelijke repliek: Vergunning voor hondeneigenaarschap:

 

Door dit systeem heeft men ook van bij de bron de kans om allerlei vormen van mensen- en hondenleed te voorkomen.

 

 1. Om te beginnen kan zo’n vergunning ingetrokken en nooit meer toegekend worden bij bewezen mishandeling en/of seksueel misbruik van de hond, zelfs daar waar de rechter het vergeet, niet wil of kan doen.
 2. Ook mensen die veelvuldig hun hond afstaan / dumpen / herplaatsen, kunnen hun vergunning ingetrokken zien.
 3. Tevens kan het systeem een controle mogelijk maken op het ondeskundig fokken van honden door sommige hobbykwekers die hun beurs liever zien dan hun honden.
 4. Het feit dat de baas, voorafgaandelijk aan de adoptie van een hond, zich de nodige kennis ter zake moet eigen maken, zal ook verhinderen dat sommige mensen die niet geschikt zijn om harmonieus te leven met een bepaald hondenras, deze hond toch in huis halen.
 5. Middels het toekennen van een vergunning voor “hondenbezit” kan men een ontmoedigingsbeleid bekomen voor de aanschaf van genetisch belaste hondenrassen.
 6. Men kan tijdig modefenomenen voor zijn, waar iedereen een bepaalde hond wil, zelfs al is niet iedereen in staat om een dergelijke hond te houden. Bvb huidige vraag naar American Stafford & Jack Russell Terriër.
 7. Verder kan de koper aankoop-tips meekrijgen om geen pup bij een broodfokker of andere kweker te kopen. De hondenhouderschapsvergunning kan dan ook de consument van bij de bron sturen en alzo actief ingrijpen op de problemen van broodfok, invoer van pups, en het genetisch kapot fokken van bepaalde rassen.
 8. Ook kan er tijdig ingegrepen worden op de foute aantrekkingskracht die fundamenteel verkeerd gemotiveerde mensen er toe breng zich een stoere hond aan te schaffen. Want uiteindelijk wordt het imago van deze honden het slachtoffer van de feilloze aantrekkingskracht die het heeft op mensen die angst verwarren met respect. Met als gevolg een toenemende hondonvriendelijke wetgeving, en erger nog de RAD in Nederland.
 9. De regelgeving kan onder meer voorzien dat personen met een strafregister geen bezitter mogen zijn van een “vechthond” of een ander potentieel gevaarlijk dier.
 10. Vermoedelijk zal deze maatregel ook de illegale hondengevechten helpen indijken.
 11. Tevens zullen lieden die een hond enkel hebben als een goedkoop bewakingssysteem, er nu toe besluiten over te gaan tot aankoop van een echt alarminstallatie, eerder dan zich verplicht te zien een examen kynologie af te leggen. Zo kan vermeden worden dat een hond voor de rest van z’n leven in een hondenkooi komt te zitten, zonder dat het dier ooit nog aan de weet komt hoe een bos er eigenlijk uit ziet!
 12. Van bij de bron kan het risico op spijtige bijtincidenten binnen het gezin verminderd worden, doordat ouders en hun kinderen de noodzakelijke voorlichting krijgen over het omgaan met een hond vooraleer er zich één aan te schaffen[1].
 13. Ook bijtincidenten buitenshuis zullen afnemen, aangezien mensen met meer kennis van zaken zullen omgaan met hun hond, wat hun controle over het dier bevordert.
 14. Een grotere deskundigheid bij hondeneigenaars zal ook leiden tot een afname van hondonvriendelijke wetgeving in het algemeen, daar de overlast veroorzaakt door onopgevoede honden zal afnemen. Tot op heden is trouwens steeds gebleken dat de grootste slachtoffers van dergelijke regelgeving de honden zelf waren, en dat overal dergelijke wetgeving een slag in het water was.
 15. Deze regelgeving zal leiden tot een afname van asiel- en wegwerphonden. Doordat mensen verplicht een hondenhouderschapscursus vormen, weten waar ze aan beginnen en denken ze na over de aanschaf van een hond waarvoor ze gemiddeld 10 jaar zorg moeten dragen.
 16. Dit komt ook de levenskwaliteit van de hond zelf ten goede. Een hond heeft recht op een eigenaar die zijn noden kent en er rekening mee houdt.

  

 

om deze volksvertegenwoordiger te steunen in haar streven naar een waardig leven voor elke hond, terugdringen van bijtincidenten, mishandeling van dieren te voorkomen, impulsaankopen tegen te gaan, dumpen van honden te stoppen, broodfok in te dijken, onnodig lijden van dieren door onwetendheid tegen te gaan, vragen wij om deze petitie mee te ondertekenen.