Het creëeren van stilteruimte op Haagse Hogeschool

Het verzoek tot toewijzen van een stilteruimte aan de Haagse Hogeschool


Geacht bestuur van de Haagse Hogeschool,

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij, de studenten, hebben online een petitie gestart waarbij wij uw aandacht vragen voor het probleem dat er geen stilteruimte aanwezig is binnen de Haagse Hogeschool. Recent zijn er op last van uw bestuur(!) acties geweest van de beveiliging om de gebedskleden van de moslimstudenten te verwijderen en verwijdert de houden omdat zij gebruik hebben gemaakt van een ruimte onder de trap teneinde hun gebeden te kunnen verrichten. (Dit is een ernstig inbreuk op ons eigendomsrecht waarbij de desbetreffende kleden zonder toestemming en verwittigingen van de studenten zijn ingenomen en bovendien niet teruggegeven!)

Wij betreuren deze handelwijze van uw medewerkers en zijn zeer geschokt door het feit dat juist binnen onze instelling en stad, die zich kenmerkt als het centrum van het internationaal recht en vrede, waarbij diversiteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan, de studenten op deze wijze worden tegengewerkt en een kans om op bepaalde tijdstippen tot innerlijke rust te komen, teniet wordt gedaan dan wel wordt ontnomen. De Haagse Hogeschool heeft geen gebedsruimte, of een ruimte waarbij een student tot rust kan komen. Met deze petitie streven wij ernaar u er toe te bewegen een ruimte binnen de Haagse Hogeschool aan te wijzen waarbij studenten van verschillende afkomsten en religies gebruik kunnen maken van deze stilteruimte.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere van dit soort verzoeken ingediend. Echter hebben de indieners destijds hun verzoeken niet doorgezet. In tegenstelling tot de eerder ingediende verzoeken, willen wij u niet dwingen om een gebedsruimte aan te wijzen, maar wijzen u er wel op een urgent probleem dat gevoel van onbehagen en onbegrip creëert bij een aanzienlijk deel van de studenten. Daarbij willen wij met u het gesprek aangaan waarin wij kunnen kijken naar alternatieven/oplossingen. Met een zeer kleine inspanning/aanpassing kunt u dit probleem op zeer korte termijn oplossen en het tot een goed einde brengen. Hopelijk toont u begrip voor onze situatie en durft u het gesprek met ons aan te gaan.

 

Nogmaals, ons verzoek ziet niet enkel op religieuzen, maar biedt ook de mogelijkheid voor eenieder om wat voor reden dan ook gebruik te kunnen maken van de stilteruimte.