Help Stichting tot Behoud van Brandweer Erfgoed uit de brand!

picture-2600.jpg

Per 1 mei 2024 staan wij met onze drie klassieke Hilversumse brandweervoertuigen op straat. Het huurcontract met de gemeente voor onze garage op het MOB-terrein (naast Vliegveld Hilversum) loopt dan af. Wij hopen Gemeente Hilversum te overtuigen van het belang van ons brandweererfgoed en het belang van een betaalbare stalling met de mogelijkheid ons erfgoed vaker aan het publiek te tonen! Help ons uit de brand en onderteken deze petitie. ‘Ik ondersteun het behoud en restauratie van het Hilversumse brandweererfgoed: drie oldtimer brandweerauto’s van voormalig gemeentelijk brandweerkorps Hilversum, originele brandweerkleding en historisch brandweermateriaal. En verzoek het gemeentebestuur van Hilversum om zorg te dragen voor betaalbare huisvesting van het voormalig gemeentelijke erfgoed voor nu en de toekomst, en het benoemen van de voertuigen tot gemeentelijke monumenten.


Stichting tot Behoud van Brandweer Erfgoed    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting tot Behoud van Brandweer Erfgoed om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...