Grondwetsherziening subsidiëring Katholieke kerk België

De subsidiëring van de Katholieke kerk in België is ingebed in de grondwet. De katholieke kerk heeft als enige religie in België het voorrecht om zijn subsidies te mogen ontvangen op basis van het aantal inwoners van een parochie, ongeacht welke religie deze inwoners aanhangen. Puur op het inwoneraantal dus! Andere erkende godsdiensten in dit land ontvangen hun subsidies op basis van hun geregistreerde ledental.

Het is dus niet meer dan billijk dat ook de Katholieke kerk onder deze laatste regelgeving valt.

Hiervoor is echter politieke druk nodig. Vandaar alvast deze petitie.

Ook met het oog op de recentelijke documentaire 'Godvergeten', zou deze wetsaanpassing een positief signaal zijn naar de ettelijke slachtoffers van dit instituut, alsook een signaal naar dit instituut zelf.

 

Hartelijk dank voor uw steun. Deel zoveel mogelijk op al uw mogelijke kanalen.