Gezondheid inwoners Pepingen primeert !

Petitie tegen "te" groot melkveebedrijf in een kleine gemeente zoals Pepingen.

 

Momenteel loopt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een melkgeitenhouderij in de Eikstraat 57 in Beert, voor het houden van 1300 geiten (900 melkgeiten en 400 opfokgeiten). 

In Nederland is er veel te doen rond geitenhouderijen. Eind 2019 werd bv. in de Limburgse provincie een “geitenstop” ingevoerd zolang de risico’s voor de volksgezondheid niet duidelijk zijn.  

Als inwoners van Pepingen zijn wij bezorgd over de gezondheidseffecten die deze aanvraag met zich meebrengt.

Wetende dat er een basisschool op minder dan 2 km en een een jeugdvereniging op minder dan 1 km van dit berdijf gelegen zijn. De ganse dorpskern van Beert ligt trouwens binnen het risicogebied.

 

De Nederlandse overheid publiceerde een wetenschappelijk onderbouwd document met vragen en antwoorden rond geitenhouderijen en de relatie met de gezondheid van de mens. In het stukje ‘Geitenhouderijen: longontsteking’ staat dat uit onderzoek blijkt dat mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij, gemiddeld 25% meer kans op een longontsteking hebben. Hoe dichter je bij een veehouderij woont, hoe groter de kans op een longontsteking is.  Het document vermeldt ook dat geurblootstelling (geurhinder) kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten.  Je      kan deze (en nog veel meer) informatie vinden via www.kennisplatformveehouderij.nl (zoek: geitenhouderij).  

Ben jij ook bezorgd?  

Het openbaar onderzoek van de aanvraag loop tot en met zaterdag 17 juli 2021.

Mogen wij jullie vragen om deze petitie vandaag, ten laatste morgen te tekenen?

Wij dienen vrijdagavond een bezwaarschrift in bij de gemeente en nemen deze petitie mee als ondersteuning voor een veilige en gezonde jeugd binnen onze gemeente.

 

Je kan ook in eigen naam jouw bezorgdheid delen Via de website van het omgevingsloket van de Vlaamse overheid www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Opgelet, dit dient te gebeuren ten laatste op zaterdag 17 juli 2021!

  • Openbare onderzoeken 
  • Kijk online een aanvraagdossier in
  • Zoek op projectnummer 2020178477 of projectnaam Tavernier Jeroen
  • Klik op de i (detail, laatste kolom) 
  • Klik op “Nieuw bezwaarschrift toevoegen”
  • Meld je aan (bv met je eID)

Hier kan je je bezorgdheid delen. Dit hoeft zeker niet uitgebreid te zijn. (bv ‘ik ben bezorgd omwille van de gezondheidseffecten’). Bij het indienen van een bezwaar  kan u zelf kiezen welke informatie zichtbaar mag zijn op de website. Via deze website kan ook de volledige aanvraag ingekeken worden (ook tot en met 17 juli).