Wij willen zorg op maat van elk gezin

moeder_knuffelt_dochtertje-819977436.jpg

De ‘persoonsvolgende financiering’ (PVF) voorziet in principe voor alle mensen met een beperking in een budget om hun zorg en ondersteuning zelf te organiseren. Maar tot nu toe heeft dat PVF-systeem weinig veranderd aan het probleem van de lange wachtlijsten, want die zijn er nog altijd. Mensen wachten niet langer op een plekje in een voorziening of op een dienst, ze wachten nu op een persoonsvolgend budget (PVB). Bovendien zijn de toegekende budgetten vaak krap, waardoor mantelzorgers zelf de tekorten in de zorg moeten (blijven) opvangen. Dat doen ze met veel liefde en overgave, maar zorgende gezinnen hebben al genoeg gewacht! Ze willen vandaag en in de toekomst zorgzekerheid.

Wens jij ook alle zorgende gezinnen in 2019 een toekomst zonder wachtlijsten toe? Teken dan onze petitie. We overhandigen de handtekeningen na de verkiezingen aan de nieuwe minister van Welzijn en vragen om dringend werk te maken van een PVF zonder wachtlijsten.

Wil je weten wat de Gezinsbond voorstelt ter verbetering van PVF, lees dan hier het standpunt.

Hilde Michiels: "Die wachtlijsten, daar word ik toch zo kwaad van"(video)

De mama van David – Hilde Michiels – trekt mee aan de alarmbel. David is drieëntwintig en heeft een beperking. Hij kan nog twee jaar naar school in het buitengewoon onderwijs, maar daarna is het zoeken naar een oplossing (video hieronder).

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gezinsbond om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.