Gemeente Balen: Transparantie en herevaluatie coronamaatregelen gevraagd

Beste Gemeente Balen,

Jullie informeerden ons over de lokale maatregelen mbt Corona voor dit schooljaar (2020-2021). Zo beslisten jullie dat extra-murosactiviteiten met overnachting voor het ganse schooljaar worden geannuleerd en dat er geen mogelijkheid is om kennis te maken met de klas en leerkracht van ons kind via een kennismakingsmoment op school.

Deze maatregelen zijn genomen zonder enige vorm van transparantie. Ouders zijn hierin noch gehoord noch betrokken geweest.

We vernemen ook dat niet alleen in onze buurgemeentes maar zelfs in niet-gemeentelijke Balense scholen deze strenge maatregelen niet worden genomen.

Burgerzin is essentieel om mensen gemotiveerd te houden om de maatregelen die noodzakelijk en relevant zijn vol te houden. Enorm belangrijk hierin is om goed te motiveren waarom de maatregelen noodzakelijk zijn en wat hun verwachte effect is. Daarnaast is het zaak om erover te waken dat de remedie niet erger wordt dan de kwaal.

Binnen de vernieuwde Celeval wordt gepleit voor een nieuwe afweging tussen het beheersbaar houden van het virus en het beperken van de schade aan onze samenleving op andere vlakken. We rekenen er dan ook op dat de gemeente Balen dit evenwicht mee voorop stelt.

Via dit schrijven  verzoeken wij  u om:

  • Ouders de mogelijkheid te geven om fysiek kennis te mogen maken met de leerkracht en klas van hun kind.
  • Een evaluatie van de extra-muros activiteiten met overnachting op basis van het actuele reële gevaar. En bij uitbreiding het verzoek om geval per geval te evalueren daarbij rekening houdend met alle factoren die essentieel zijn in het samen-leven.
  • De Balense burger transparant te betrekken en informeren over  de genomen of nog te nemen maatregelen, te motiveren waarom deze in uw ogen noodzakelijk zijn en wat het verwachte effect ervan is.

Hartelijke groet,

Nathalie Hannes, Balense burger, Eerstelijnspsycholoog

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Nathalie Hannes toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...