Gemeente Assen moet TT blijven financieren

Gemeente Assen trekt zijn handen van de tt af met  gevolgen dat je entree moet betalen assen gaat al steeds meer achteruit laten we met zijn allen gaan tekenen en het bij de gemeente neer leggen dit mag niet gebeuren.
tt2.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dj Benya Larox om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...