Stop geluidsoverlast crossterrein Lombok

Geachte Raad en College,  

Wij willen u nogmaals informeren over de geluidsoverlast van het crossterrein Lombok en de afbreuk van ons woongenot dat dit met zich meebrengt.

 • De overlast begint steeds groter te worden voor onze wijken.
 • De meldingen bij ODBN worden steeds frequenter. Maar melders vernemen van de OBDN dat conform de afspraak met de gemeente klachten niet worden opgepakt!!!
 • Mede omdat een aantal andere crossterreinen inmiddels zijn gesloten dreigt “Lombok” een regionaal karakter te krijgen. Nu al schromen bijvoorbeeld Duitse crossers niet  om hier tegen betaling te crossen.
 • De introductie van dempers en andere geluid beperkende maatregelen hebben geen positief effect gehad op ons woongenot. De overlast is verergerd.
 • Het aantal crossmomenten van 150 dagen per jaar (iedere woensdag, zaterdag en zondag) plus een aantal formele races ervaren wij niet langer als acceptabel.
 • Wij vinden dat het (cross)genot van een enkeling niet meer opweegt tegen de afbreuk van het woongenot van honderden omwonende gezinnen in onze wijken.
 • Het credo “wij waren hier het eerst” past ons inziens niet meer in een duurzame maatschappij.
 • Dat defensie op Volkel overlast veroorzaakt snappen we: een algemeen veiligheidsbelang. Dat de NS en onze A73 overlast veroorzaken snappen we ook: een algemeen economisch belang. Dat een crossterrein (nota bene veel meer) overlast mag veroorzaken snappen wij echter niet. Welk algemeen belang wordt hiermee gediend?
 • De wijk De Messemaker is verkocht en er is gebouwd in tijden van een gesloten crossterrein. Kopers zijn destijds allesbehalve ordentelijk geïnformeerd en worden nu al enkele jaren geconfronteerd met geluidsoverlast en een toekomstige waardevermindering bij verkoop. Waar mag deze schadeclaim neergelegd worden?
 • Belangrijke opmerking: Wij zijn niet tegen het crossen; wij zijn tegen de geluidsoverlast.
 • Dat de vergunning voor onbepaalde tijd is wil niet zeggen dat het eeuwigdurend is. De overlast is dermate groot dat er serieus naar andere oplossingen en/of locaties  gekeken moet worden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik omwonende Lombok toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...