Geluidsoverlast N80-expressweg (Hasselt, Sint-Lambrechts-Herk)

Bewoner in de buurt van de Expresweg N80 klagen al een hele poos van onderbroken nachtrust en ook ernstige geluidshinder overdag, waardoor gezellig buiten vertoeven in eigen tuin regelmatig haast ondraagbaar is.  Men kan niet meer om de geluidsoverlast heen, en vandaar zijn we met enkele buurtbewoners overgegaan tot actie.    Eind 2017 werd een klacht neergelegd over degeluidsoverlast van de N80 (deel vanaf Mercedes Billen tot kruising St-Lambrechts-Herk).  Het onderzoek heeft na lang wachten dan einde zomer 2018 plaats gevonden en de klacht bleek gegrond.  Er werden metingen uitgevoerd in de Brigandstraat, Villersstraat, Nieuwe Winningstraat, Wijerveldstraat en in de Warandestraat.  De meetresultaten liggen tussen de 56,4 dB(A) en de 69,3 dB(A).

Download hier het volledige rapport ter inzage:

Een recente studie door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees verder ook uit dat dagelijks lawaai van verkeer kan leiden tot chronische stress, hart- en vaatziekten, diabetes en psychische aandoeningen.  De WHO heeft onderzocht vanaf welk geluidsniveau het risico op gezondheidsproblemen toeneemt. Voor autoverkeer is dat al vanaf 53 decibel.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/wereldgezondheidsorganisatie-waarschuwt-voor-gezondheidsrisicos/

De Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG heeft tot doel schadelijke effecten en hinder, die veroorzaakt worden door het omgevingslawaai van belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties, in te perken. Deze richtlijn werd omgezet in VLAREM via het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 (B.S. van 31.08.2005).

Concreet betekent dit dat de woonzone rond de N80 in aanmerking komt voor de plaatsing van geluidsschermen maar dit onder de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant.  Gezien de meetresultaten onder de 80 dB maar boven de 65 dB liggen betekent dit dat naast het gewest ook de gemeente een deel van de aanlegkosten moet betalen.  Na onderzoek blijkt dat de N80 momenteel momenteel niet opgenomen is in het “Ontwerp Geluidsactieplan Belangrijke wegen 2019-2023”.

De resultaten van de metingen werden inmiddels overgemaakt aan de stad Hasselt.  Graag doen we via deze weg een warme “stille” oproep aan iedereen die ook overlast ondervindt deze petitie te ondertekenen.  Zo hopen we dat de gemeente Hasselt de ernst van het probleem inziet en erkent en snel over gaat tot concrete maatregelen.

 

Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1987980884831905/

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Bruno & Bas toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...