geluidsoverlast Achtse Barrier Eindhoven

Vindt U ook dat de geluidsoverlast in de Achtse Barrier al maar toeneemt? Hebt u de aan- en uitknop van de geluidsoverlast vanwege het verkeer al gevonden? Vindt U dat onze gemeente Eindhoven voldoende voor uw belangen opkomt?

Wij zijn een groep verontruste bewoners aan de Finistèrelaan die onze gemeente Eindhoven, op haar verantwoordelijkheden wil aanspreken. Wij zijn van mening dat onze Gemeente niet opkomt voor onze gerechtvaardigde belangen, lees, ongestoord woongenot. Wat doet onze Gemeente voor ons in het kader van de reconstructies van de A2/A58? Wat doet onze Gemeente om de geluidsoverlast in de Achtse Barrier te beperken?

Wij zijn van mening dat de maatregelen die Rijkswaterstaat wil gaan treffen onvoldoende zijn tegen de geluidshinder van onze wijk, de Achtse Barrier, als geheel.

Wij willen Rijkswaterstaat en onze gemeente Eindhoven hierop aanspreken. Daarvoor hebben wij uw steun nodig.

Wij hopen van ganser harte dat u ons initiatief wilt steunen door middel van uw handtekening. Steun ons door deze petitie te ondertekenen.

De verontruste bewoners van de Finistèrelaan, de families Storimans, Timmermans, Sprik en Van Steensel.

 

Contactpersonen;

 

Rob Storimans:                        tel. 040-2483344

 

Herman Timmermans:  tel. 040-2426632 of  06 51 05 04 14

 


bewoners Finisterelaan Eindhoven    Neem contact op met de schrijver van de petitie