Gelijke rechten voor ex corona patiënten en volledig gevaccineerden

Hugo de Jonge kondigde afgelopen vrijdag af dat het kabinet een corona check bewijs wil gaan invoeren voor sport, horeca en evenementen (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-overweegt-toegangsbewijs-nu-ook-voor-horeca-en-kleine-evenementen~b692067b/). 

Eerder publiceerde de Volkskrant een interessant artikel (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-eerdere-infectie-beschermt-veel-beter-dan-vaccin~b638bfbd/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free) met het wetenschappelijk bewijs dat iemand die corona heeft gehad 5 tot 7x minder kans heeft dan een volledig gevaccineerde om opnieuw het virus op te lopen, laat staan het virus door te geven. Iemand met een doorlopen infectie is dus veiliger voor de samenleving dan iemand die volledig is gevaccineerd. 

Het verzoek aan het kabinet is om mensen die de infectie hebben doorgemaakt obv wetenschappelijk bewijs dezelfde rechten toe te kennen als volledig gevaccineerden. Er wordt tegenwoordig alleen gesproken over wel of niet gevaccinneerd, maar de groep die op eigen kracht antistoffen tegen corona heeft aangemaakt wordt volledig vergeten.

NB: op dit moment heeft iemand die de infectie heeft doorgemaakt wel recht op een coronapaspoort, maar slechts voor de duur van een half jaar na vaststelling van de infectie. Dit is achterhaalde informatie. Antistoffen van een ex coronapatient blijven veel langer bestaan in het lichaam dan antistoffen die het lichaam heeft aangemaakt obv volledige vaccinatie.

 Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Anna Tettero om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...