Geheugenpaviljoen niet doen!

Screenshot_20240204_132534_Gmail1.jpg

Update 25-04-2024, naar aanleiding van de rond 250 brieven aan de raad en college waarin zo prachtig werd geformuleerd waarom u tegen dit plan bent, werd gisteren een meningvormend debat door de gemeenteraad gehouden. De raad is tot inzicht gekomen en neemt de bezwaren zelfs ook over. Ook de wethouder kan er niet meer omheen dat een gedegen participatie proces ontbrak. Dat moet opnieuw. Dus op naar een kunstwerk met meer draagvlak! De bezwaren zijn nu eindelijk serieus genomen. Dankzij iedereen die zich heeft ingezet, die zich liet horen op welke manier dan ook!

Update! 28-03-2024, helaas komt ons ter ore dat deze petitie niet geheel serieus wordt genomen door het gemeentebestuur. Een handtekening is te gemakkelijk gezet of iets dergelijks. Ondertekenen is dus mooi als steunbetuiging maar wilt u uw mening daadwerkelijk aan het gemeentebestuur kenbaar maken kunt u dat beter rechtstreeks doen aan het college B&W en raadsfracties of aan griffie@groningen.nl

Update! 29-02-2024, gisteren hebben we de petitie namens alle 1645 ondertekenaars aangeboden aan gemeenteraad. 

We vragen niet om het elimineren van kunst, maar om een hernieuwde mogelijkheid tot inspraak, waarbij de diverse stemmen van de buurt gehoord worden.

Laten we samen streven naar een vriendelijker en passender alternatief dat onze gemeenschap verbindt zonder deze te overweldigen en waar we trots op kunnen zijn!

We houden de petitie nog even open voor mensen die alsnog willen tekenen. Handtekeningen die er vanaf nu bijkomen worden helaas niet meer aangeboden maar we lezen ze zeker nog!

--------------------------------------------------------------

Eindelijk sloop of toch niet?

Decennialang hebben buurtbewoners van de Oosterpoort een afschuwelijk betonnen viaduct moeten verdragen waarover dagelijks 100.000 auto's passeerden met alle gevolgen van dien. Fijnstof, lawaai, graffiti en overlast onder viaduct.

Een Amsterdams architectenbureau heeft voor de tweede keer (Geheugenbalkon is ook van ze) opdracht gekregen iets te verzinnen om het einde van het Zuiderplantsoen te markeren, maar bovenal ons eraan te herinneren hoe deze stedenbouwkundige miskleun er jarenlang uit heeft gezien.

Resultaat: een gedeelte van de Ringweg blijft staan en gaat het Geheugen Paviljoen heten.

NEE, dat willen we niet !

Omwonenden hebben er tientallen jaren naast, onder en bij gewoond, zij willen echt niet herinnerd te worden aan de Ringweg. En zeker niet door zo’n betonnen kolos van 30 meter lang, 5 meter hoog en een rijbaan breed. Buitenproportioneel groot in een relatief smal park.

Daarnaast:

Geef lokale kunstenaars de kans iets te ontwerpen voor het nieuwe plantsoen.

Luister wat er leeft in de buurt, deze kolos willen we niet dat heeft uitgebreide navraag in de buurt inmiddels uitgewezen. Burgerparticipatie heeft de gemeente hoog in het vaandel, zij krijgt nu de kans om naar ons te luisteren! Dus teken alsjeblieft deze petitie.