Geen windmolens brug 4

Ben jij ook tegen het plaatsen van de windmolens in onze regio (brug 4 - Beerse)? 

Teken dan deze petitie ter ondersteuning van ons bezwaar! Waarom?  Windmolens zorgen voor: 

- Slagschaduw binnen- en buitenshuis! 

- Geluidshinder 

- Visuele hinder

- Waardedaling van uw woning

- Hinder voor natuur en dier

Wij zijn voor duurzame energie, maar niet in de omgeving van woningen. Wanneer duurzame energie ten koste gaat van uw gezondheid en leefcomfort is het nodig om andere oplossingen te zoeken! Het gaat niet ekel om u en mij, het treft onze hele buurt en de dieren in onze omgeving. 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik tegenwind Beerse om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...