Geen vrachtverkeer in de onze lieve vrouwstraat

Vrachtverkeer is sowieso verboden in deze straat, toch passeren hier dagelijks (constant) grote camions. Hierdoor onstaat er schade aan de huizen, geluidsoverlast etc ... Help ons om druk te zetten bij de gemeente want zij willen hier niks aan doen, ondanks klachten van meerdere buurtbewoners!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jef Verboven om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...