Geen vaccinatieverplichting op het werk, open brief aan de sociale partners en beroepsverenigingen

afbeelding.png

Beste burger

Als nieuwe maatregel om Covid 19 onder controle te houden, stelt minister Vandenbroucke een verplichting tot vaccinatie in de zorgsector. Meer dan dat pleit hij voor een algemene vaccinatieverplichting.

Echter zijn er tal van gefundeerde zo ook wetenschappelijke argumenten om de beslissingsvorming tot vaccinatieverplichting een halt toe te roepen.

In onderstaande open brief wordt duidelijk dat er een alternatief gezondheidsbeleid mogelijk is dat de volksgezondheid dient. Een beleid dat minder afbreuk doet aan de individuele bio-ethische principes. 

We vragen onze overheden om voor een medisch gegrond beleid te kiezen en richten ons daarbij evenzeer tot de sociale partners, de beroepsverenigingen en -koepels, de hoge gezondheidsraad, de federale raad voor ziekenhuizen, de hoge raad voor bescherming en preventie op het werk en de nationale arbeidsraad. Elke organisatie op beleidsniveau dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen waarbij het noodzakelijk is zich voldoende te informeren alvorens over te gaan tot besluitvorming.

Onderstaande open brief verzamelde reeds 150 handtekeningen en werd reeds verstuurd naar zo'n 120-tal sociale partners en beroepsverenigingen.

Hij werd aangetekend bezorgd aan: Minister Vandenbroucke, Minister Wouter Beke, Minister Dermagne, Minister Crevits en aan Unisoc.

Wilt u de brief mee onderschrijven? Teken dan deze petitie en deel ze met anderen.

U kan ons ook helpen door de brief onder eigen naam naar uw vakbond en/of beroepskoepel te versturen. Vraag in dit geval zeker om een ontvangstbevestiging. 

U vindt de brief in alle landstalen op: https://www.opencitizens.be

 

September 2021   

Beste minister Vandenbroucke, beste beleidsmakers, beste vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, beste beroepsverenigingen,  

Als mede-beleidsmaker nam u tal van maatregelen om het volk te beschermen tegen het virus SARS-COV-2. Onder andere kreeg elke burger de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Ruim 80.5% van de 18-plussers ging in op dit aanbod. Echter merken we dat deze maatregelen het virus niet terugdringen. Het virus muteert en besmettingen blijven aanwezig. Het blijft dan ook een opgave om een doeltreffend gezondheidsbeleid te hanteren. Een beleid dat enerzijds het collectief belang dient en tegelijkertijd de continuïteit van (openbare) dienstverleningen kan garanderen.

Om dit doel te dienen stelt Minister Vandenbroucke als nieuwe maatregel een verplichting tot vaccinatie in de zorgsector. Meer dan dat pleit hij voor een algemene vaccinatieverplichting.

Als u als mede-beleidsmaker wilt meewerken aan een wettelijk verplichte vaccinatie, is het tegelijkertijd uw plicht om aan te tonen dat deze actie daadwerkelijk zal bijdragen tot het doel dat u nastreeft. Wij verklaren ons nader.

De efficiëntie van de huidige vaccins stellen wij niet in vraag. Het is duidelijk dat deze er effectief voor zorgen dat de kans om ziek te worden gevoelig afneemt. [1]  

Ondertussen werd wel aangetoond dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen ondanks het aantoonbare bewijs van antistoffen in hun bloed opnieuw besmet kunnen worden met een variant van het Sars-Cov-2-virus en daarmee opnieuw besmettelijk zijn voor hun omgeving. [2] [3] Ook professor Steven Van Gucht, hoofdexpert van Sciensano, bevestigde dit in Het Laatste Nieuws op 21 augustus 2021: ‘We hebben nooit verwacht dat vaccins besmettingen zouden tegenhouden. Ze zijn er om bescherming tegen symptomatische infecties te bieden.’ Met andere woorden: verplichting tot vaccinatie levert geen bijdrage aan de groepsimmuniteit die u beoogt. Er is dus geen medische grond die verplichting tot vaccinatie rechtvaardigt.

Geregeld wordt verplichting vergeleken met de huidige, geregulariseerde verplichting tot het nemen van het vaccin tegen Hepatitis B voor het zorgpersoneel. Dit vaccin bestaat al sinds 1982 en heeft zijn nut reeds decennia bewezen. De bijwerkingen en nawerkingen op korte en langere termijn zijn hiervan gekend. Dit vaccin valt hoe dan ook niet te vergelijken met de nieuw ontwikkelde mRNA-vaccins en DNA-vector-vaccins tegen het Sars-Cov-2 -virus. Deze vaccins vallen slechts onder een voorlopige goedkeuring tot eind 2023 bepaald door de European Medicine Agency (EMA). [4] Zelfs de pharmaceutische industrie geeft hier geen enkele garantie op. Het voordeel van de verplichting tot vaccinatie moet dan ook opwegen tegen het risico dat inherent is aan het feit dat er nog steeds aanvullende gegevens nodig zijn. Meer dan dat zijn ook de virussen niet met elkaar te vergelijken. Ten opzichte van het Hepatitis-B-virus muteert het Sars-Cov-2-virus in een razend snel tempo. Oorzaken moeten niet ver gezocht worden; alle wetenschappers weten dat dit type virus gemakkelijk muteert. Een vaccinatie zal dan ook achter de feiten blijven aanlopen.[5]  

De vraag zal dus gesteld moeten worden of er maatregelen bestaan die het doel volksgezondheid wel dienen en die minder afbreuk doen aan de individuele bio-ethische principes tegenover dwingende maatregelen die niet medisch gegrond zijn.  

Gelukkig is het vaccin op zich, hoe werkzaam ook, niet de enige beschermende factor.  

Wat volksgezondheid sowieso al ten goede komt is dat de meesten, en dus ook niet-gevaccineerde personen, al verschillende keren met het virus in contact gekomen zijn. Ze hebben reeds een natuurlijke immuniteit opgebouwd en zoals met elk virus is de natuurlijk immuniteit na infectie beter dan deze die je verkrijgt na vaccinatie. [6] [7] [8] [9]

Voorts heeft een goede gezondheidszorg er alle belang bij -individueel en als samenleving- om te investeren in het mentale welzijn. Ook u als Vlaamse overheid ziet hier het belang van in. Destijds introduceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de ‘geluksdriehoek’. Het beperken van sociale contacten en het opleggen van restricties t.a.v. het ontspanningsleven verwekt ergernis en stress. Hoge waarden cortisol onderdrukken de immuniteit en zorgen voor stress-gerelateerde aandoeningen. Hetzelfde geldt voor mensen die gedwongen worden tot vaccinatie. Dit bevordert het nocebo-effect en het risico op infecties. Het tegenovergestelde effect van wat beoogd wordt. Prof. Kris Van den Broeck (UA), voortrekker van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg stelt hieromtrent in Knack:  ‘We moeten meer inzetten op het informeren over zelfzorg, over hoe de psyche werkt en wat de mens zelf kan doen.’ [10] 

Tot slot vragen wij ons af waarom behandeling met medicatie geweerd wordt. Uit studies blijkt dat een medicinale therapie, die toegepast wordt in aanvangsfase, de mortaliteit met 71% doet dalen. [11]  

Om bovenstaande redenen vragen wij u met aandrang om de keuzevrijheid en het niet te verwaarlozen recht op fysieke integriteit te respecteren. [12] Een recht dat gewaarborgd is door de grondwet, het EVRM en de wet op de patiëntenrechten. Dit wordt bijgetreden door de resolutie van de Europese Raad 2361/2021 die stelt dat de vaccinatie niet verplicht is (artikel 7.3.1). Dat niemand gediscrimineerd mag worden wegens het niet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook (artikel 7.3.2). En dat vaccinatiecertificaten enkel gebruikt mogen worden waarvoor ze bedoeld zijn, dus niet als paspoort of toegangsbewijs (artikel 7.5.2).  

Nog volgens het Belgische arbeidsrecht dient het discriminatierecht gerespecteerd te worden dat stelt dat het verboden is om mensen te discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand. Meer dan dat valt deze gezondheidstoestand onder het medisch beroepsgeheim en wordt beschermd door de privacywetgeving. 

Indien u deze opsomming van feitelijkheden naast u neerlegt en alsnog overgaat tot vaccinatieverplichting zonder dat dit voldoende wetenschappelijk gefundeerd blijkt, zullen wij ons genoodzaakt voelen om juridische procedures op te starten.  

Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kan u tot een verantwoord gezondheidsbeleid komen dat iedere burger, patiënt, cliënt, werkgever en werknemer kan dienen. 

PS: Deze brief zal ook als open brief circuleren op sociale media.  

Met oprechte groeten,  

Ondertekenaars:   

Alexis Breckpot - ondernemer, An Van Waeyenberge - ziekenhuismedewerker MG-MZG, Andy Wysmantel - arbeider stelling bouw, Anja de Lannoy - pleegzorgbegeleider, Ann Dierickx - kinesioloog, Ann Vanheester - tourguide and translator, Ann Verstraete - studente, Ann Wijnendaele - leerkracht, Annelies De Clippeleer - leerkracht NT2, Anne-Mie de Koster - begeleidster, Annemie Servaes - pedagoge, Annick Gruzlewski - bediende boekhouding evenementensector, Bart Fryns - zelfstandige, Bart Van Theemsche - stafmedewerker, Ben Deckers - bemiddelaar VDAB, Beni Debacker - graveur zelfstandige, Bernd Van Hassel - kapper, Birgit Wezenbeek - zelfstandig kinesitherapeut, Bram van den Berg - kinesitherapeut, Carolien Vanden Bussche - poetshulp, Catherine Peeters - buschauffeur school, Chantal van Laere - logistiek zorg, Charlotte De Groof - actrice, Christiaan De Bruyne - osteopaat, Christiane De Prince - gepensioneerd lerares, Christophe De Coster - assistent administratie en onderzoek (VUB), Christophe Schinkmann - zelfstandig ondernemer, Christophe Vellemans - vertegenwoordiger voeding, Cindy Avet - maatschappelijk werker bij de Vlaamse overheid, Conny Decloedt - verpleegkundige - woonbegeleider, Cynthia Bogaerts - verpleegkundige - vroedvrouw, De Bruyne Evi - bediende, Diego Menoili - arbeider magazijn evenementensector, Dirk Oosterlynck - ondersteuner, D.O. Van Heester D. - Osteopaat MRO- Acupunctuur BAF-Docent-Osteopatische Geneeskunde FICO & Warchau-Belgisch Ambassadeur Osteopathie, Dr. Bart Lambert - huisarts, Dr. Hilde De Smet - huisarts, Dr. Jean-luc Vanderlinden - huisarts-homeopaat, Dr. Johan Denis - huisarts en homeopaat, Dr. Jozef De Clercq - gepensioneerd arts-spoedarts-sportarts, Dr. Marjan Van Gulck - huisarts, Dr. Tine Cocquyt - huisarts, Ellen De Schepper - bediende, Ellen Sevens - zelfstandig ondernemer, Els Fruytier - bediende, Eric Van de Putte - bewegingstherapeut, Erika Vervaeke - bediende, Eveline Verleye - wellbeïng coach, Evelyne Kersschot - goudsmid, Filip Desoete - onderhoudsverantwoordelijke Latexco, Filip Kerckhof - tuinarbeider/ondersteuner, Geert Van Hout - leraar, Geert Wijns - verpleegkundige, Gertie Daerden - tandarts, Gielen Claudia - zelfstandig thuisverpleegkundige, Giovanni Minnebo - magazijnmedewerker, Gloria Boateng - performer, Greet Huyghebaert - zenuwreflexoloog, Guido De Bruyker - gepensioneerd musicus, Hans De Boitselier - begeleider in maatwerkbedrijf, Hendrik Rebry - homeopaat, Herman Van Den Driessche - ondernemer fabrikant voedingssupplementen, Hilde Van Liefferinge - docent en coach, Hilde Vandenabeele - begeleidster gehandicaptenzorg, Huguette Verwimp - leerkracht op pensioen, Irene Van Kessel - zorgkundige WZC de Voorzienigheid te Bocholt, I Sissau - bruggepensioneerd, Ilse De Vis - tv-presentatrice, Ineke Debbaut - therapeute-coach-embodiment facilitator, Ingeborg De Brul - vroedvrouw, Isabelle Cidanal - bediende boekhouding evenementensector, Iwein Vranckx - Dr. lic. ir. ing. - Senior AI/ML Research Scientist, Jan Meysmans - relatietherapeut en psycho-energetisch practitioner, Jens Mariën - zelfstandige interieur en ontwerper, Jeroen Franssens - content- & music- manager, Joke Vlaeminck - verpleegkundige, Julie Geens - verkoop, Karin Naudts - onthaalbediende ziekenhuis, Karine Van Gulck - advocaat, Katrijn De Steur - leerkracht dko, Katrijn Van haegenberg - begeleidster kinder-en jeugdpsychiatrie, Kenneth Helleboogh - bediende voedingssector, Kenny De Witte - reisagent, Kevin Bruyndoncx - parketteur bouw, Kimberly Guldentops - bediende boekhouding evenementensector, Koen Reynders - zelfstandige complementaire zorg, Kristof Verbaeten - leerkracht + ICT Coördinator, Kürt Demurie - Quality Manager, Lea Bertjens - thuisverpleegkundige, Leni De Chou - zelfstandige, Liesbet Boen - zelfstandige, Lorenzo Goossens - werkzoekend, Luc De Wandel - journalist, Luc Declercq - productiearbeider, Marc Dewilde - gepensioneerd militair, Marcel Vandamme - Offr met pensioen, Martine Pieters - bediende, Michael Laperre - tuinman en psychedelisch coach, Micheline Biot - verpleegkundige op pensioen, Mieke Caljon - huismoeder, Mieke De Baere - onderwijzeres, Mitch Haentjens - bediende dossierbeheerder accountantskantoor, Nadia Maricou - ondersteuner en opvoeder, Nic Vandermeersch - arbeider, Nicolaas Venken - leraar deeltijds kunstonderwijs, Nina De Wilde - dossierbeheerder onderzoeksprojecten, Patrick Brysbaert - ere-advocaat Balie Antwerpen en sjamaan, Paul Tack - zelfstandige op pensioen, Peter Vandermeersch - docent en vegetarische kok, Petra Vereecken - kleuterjuf, Philippe Gits - zelfstandige lesgever, Quirijnen Conny - verzorgende bij familiehulp, Raquel Molero - bediende, Rika Vandevenne - ondersteuner, Rosalie Tombeur - meewerkende vennoot voedingswinkel, Sabine Van Geyte - leerkracht-klinisch psychologe-vrijwilligster in AZWest, Sabrina Uyttenhove - supply chain manager, Sam Brokken - lector en onderzoeker gezondheidswetenschappen, Sam Bulik - zaakvoerder Bulik bv, Sandra Polfliet - directeur Vlaamse Overheid, Sarah De Schepper - freelance radio- en tv-maker, Sieglinde Oliviers - gezondheidsbegeleider, Simone Kramer - accountmanager, Soetkin Collier - zangeres, Sofie Harboort - massagetherapeute en alternatief therapeut, Sofie Vandenbriele - zaakvoerder Bulik bv, Steve Van Herreweghe - klinisch- en arbeidspsycholoog, Steven Desanghere - procesbegeleider, Tania Berlize - trainer in pleegzorg, Tina Warmenbol - leerkracht, Tom Hartemberg - auteur en relatietherapeut, Veerle Deltomme - ondersteuner, Veerle Malschaert - artiest, Veerle Martens - kinesiste, Verstraete Sabine - kleuterjuf, Vicky De Muynck - verpleegkundige, Vicky Spaenhoven - logopediste, Victor Guldentops - zelfstandig café-uitbater, Vinciane Schoenmaeckers - kinesioloog, Viona Lambrechts - studente, Wambacq Christiana - gepensioneerd ambtenaar, Wim Van Gulck - bediende

 ¹ https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-vaccins-hoe-zit-het/volledig

² https://blogs.publico.es/alberto-sicilia/2021/08/10/carga-viral-en-los-vacunados-y-los-no-vacunados-en-que-se-parece-y-en-que-se-diferencia/?fbclid=IwAR1OLM3RyiXYGAkF-34cvqT1RfNUWLHKWzrU0evV8J3QTYo-ChwlSk0da5Y

³ https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

⁵ Onderzoeksresultaten betreffende de mutaties van SARS-CoV-2 en immune evasion: zie bijlage 1

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9?fbclid=IwAR3D4_iYDD4Ug7lAcq3HfTpOACtncB4TDzbzkyL6_PvAuiCr0Lj3oUJ2e7Q

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4?fbclid=IwAR2VyuKXcNpZED8y818YIxI8ZNtBfwNb5wG3KGernvdUdmBl6peyIoYGlrE

https://greatgameindia.com/covid-19-vaccines-creating-variants/?fbclid=IwAR3xAnKPzJMoejiBBdpkJNJuvX-glnzmlX8vYSqvhMKBcfafnnncUiyGBn8

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf?fbclid=IwAR0DYM6UTp9aXNR5Q_tWl0yoC7bj_aQGjKymwQv0WWtu7p2G8ImUrzTqP2Q

¹⁰ https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-blijven-we-blind-voor-het-placebo-effect-bij-de-vaccinaties/article-opinion-1766453.html

¹¹ Onderzoeksresultaten betreffende pharmaceutical interventions: zie bijlage 2

¹² https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten#Vraag6 

Bijlage 1: Referenties betreffende de mutaties en immune evasion  

Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.  Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.  Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.  Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761.  Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.  Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.  McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv.    McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679.  Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 2021.2006.2007.21258447.    Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nature medicine.  Singh, U. B., Rophina, M., Chaudhry, R., Senthivel, V., Bala, K., Bhoyar, R. C., … Guleria, R. (2021, June 3). Variants of Concern responsible for SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections from India. 

Bijlage 2: Referenties betreffende pharmaceutical interventions

Bryant, A., Lawrie, T. A., Dowswell, T., Fordham, E. J., Mitchell, S., Hill, S. R., & Tham, T. C. (2021). Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. American Journal of Therapeutics, 28(4), e434-e460.    Kashour, Z., Riaz, M., Garbati, M. A., AlDosary, O., Tlayjeh, H., Gerberi, D., . . . Tleyjeh, I. M. (2021). Efficacy of chloroquine or hydroxychloroquine in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (JAC), 76(1), 30-42.   Kory, P., Meduri, G. U., Varon, J., Iglesias, J., & Marik, P. E. (2021). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics, 28(3), e299-e318.    Kow, C. S., Merchant, H. A., Mustafa, Z. U., & Hasan, S. S. (2021). The association between the use of ivermectin and mortality in patients with COVID-19: a meta-analysis. Pharmacological reports : PR.   Krolewiecki, A., Lifschitz, A., Moragas, M., Travacio, M., Valentini, R., Alonso, D. F., . . . Lanusse, C. (2021). Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: A proof-of-concept randomized trial. EClinicalMedicine, 37.    Lima-Morales, R., Méndez-Hernández, P., Flores, Y. N., Osorno-Romero, P., Sancho-Hernández, C. R., Cuecuecha-Rugerio, E., . . . Salmerón, J. (2021). Effectiveness of a multidrug therapy consisting of Ivermectin, Azithromycin, Montelukast, and Acetylsalicylic acid to prevent hospitalization and death among ambulatory COVID-19 cases in Tlaxcala, Mexico. International Journal of Infectious Diseases, 105, 598-605.   Liu, N., Sun, J., Wang, X., Zhang, T., Zhao, M., & Li, H. (2021). Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 104, 58-64.    Rajter, J. C., Sherman, M. S., Fatteh, N., Vogel, F., Sacks, J., & Rajter, J.-J. (2021). Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The Ivermectin in COVID Nineteen Study. Chest, 159(1), 85-92.    Rezagholizadeh, A., Khiali, S., Sarbakhsh, P., & Entezari-Maleki, T. (2021). Remdesivir for treatment of COVID-19; an updated systematic review and meta-analysis. European Journal of Pharmacology, 897.    https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext?fbclid=IwAR1UO1jfDfFDBSbD2iT08keEw7D6lfNPYS7LRU7Ua_wQZO3jj2Gf4Ot0iM0   https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/08000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.7.aspx?fbclid=IwAR0z8DquVtGDTODBpb0qf7PWPyj0qa3Lv6m6T5agLsDjvthr0zryAeiHqvg  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Opencitizens alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...