Geen uitkijktoren in Oetersloven

We hebben de laatste jaren, en zeker nu met de coronatijden, niets dan overlast gehad van wandelaars, wielertoeristen, vespa-toeristen, auto-toeristen, en noem maar op. Als je van Wellen naar de kapel van Oetersloven wil rijden dan loop je een groot risico op een ongeval door de smalle weg en door de snelheden die fietsers maken in deze holle weg.

Nu is de gemeente van plan om tegenover Canadawinning een utkijktoren te bouwen. Rondvraag bij de inwoners van Oetersloven is er niet geweest of zij dergelijke constructie zien zitten. De rust en het landelijke leven in Oetersloven zal hier ernstig in het gedrang komen. De druk op de land- en tuinbouwactiviteiten is nu al ongehoord hoog. De omgeving en het monumentale karakter van de kapel zal opgeofferd worden aan parkeerplaatsen van de toeristen.

Wat zal de volgende stap zijn van de gemeente om de veerkeersveiligheid te garanderen? Inderdaad éénrichtingsverkeer waarvan de inwoners van Oetersloven de dupe zullen van zijn. Zwerfvuil rond de uitkijktoren, hang jongeren en criminaliteit staan ons te wachten.

Welke meerwaarde heeft deze uitkijktoren voor de middenstand van Wellen? Geen enkele want deze uitkijktoren is geplnd midden in een agrarisch gebied en heeft bovendien geen enkel respect voor de privacy van de omliggende bewoners.

Mogen we u dan ook vragen deze petitie te dringend te onderschrijven zodat we alsnog de bouw van dit nutteloos bouwwerk te voorkomen, wat bovendien met uw belastingeld wordt gebouwd.


Het actiecomité Oetersloven    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het actiecomité Oetersloven om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...