Geen uitbreiding WiFi in publieke ruimtes Huizen

Niet nog meer WiFi in publieke ruimtes

Het CDA wil snel actie voor gratis WiFi in publieke ruimtes. De argumenten: 1) In 2016 had 6,6% van de bevolking geen toegang tot Internet, 2) WiFi is een basisbehoefte en 3) Het is gratis. Men neemt aan dat iedereen Internet wil. Is dat wel zo? Zouden er onder die 6,6% ook mensen zijn die bewust geen Internet hoeven, en zouden die daardoor vreselijk ongelukkig zijn? Volgens mij zijn basisbehoeften: zuurstof, voedsel, water, onderdak en kleding; datgene wat een mens nodig heeft om in leven te blijven. Als Internet voelt als een basisbehoefte, noemen we dat geen behoefte, maar een verslaving. Zoals een alcoholist niet kan "leven" zonder alcohol en een roker niet kan zonder sigaretten. En dat het nu gratis is wegens subsidie van het Europees Parlement is geen reden.

Vandaag de dag is het merendeel al verslaafd aan zijn/haar smartphone. Een goed gesprek is vervangen door het constant getuur op dat schermpje. Het aantal ongelukken neemt toe door het getuur op dat schermpje. Mensen staan een ongeluk of zelfmoord te filmen in plaats van hulp te bieden. Er worden minder hersenverbindingen aangemaakt, omdat je alles kunt opzoeken. Je hoeft niets meer te kunnen onthouden. De enige vereiste beweging is een veeg over het schermpje. 

Op basis van diverse wetenschappelijke neurologisch onderzoeken stelt de Duitse wetenschapper Manfred Spitzer dat langdurig gebruik van digitale media kan zorgen voor het verschrompelen van de hersenen en zo een vorm van 'digitale dementie' veroorzaken. Zie:

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=779%3Anieuw-boek-digitale-dementie-jongeren-dommer-door-digitale-media-en-gedigitaliseerd-onderwijs&catid=43&Itemid=258

En dan heb ik het nog niet over de overige risico's voor de gezondheid, waar in Nederland geen eerlijke voorlichting over is. Als we toch aan het internetten zijn, google eens op "Gezondheidsrisico's WiFi."

effect_straling_op_kinderhersenen.jpg

 

(Boven: Hoe WiFi de hersenen aantast)

Enkele willekeurige gegevenheden

De Deutsche Telekom waarschuwt wel voor de WiFi-straling van hun Speedport-router.

Zie:
http://www.avaate.org/spip.php?article2736

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar het effect van elektromagnetische straling op planten en dieren en concludeert halfslachtig: "[...] het feit dat er in zoveel studies effecten werden aangetoond, is wel een aanwijzing dat de natuur in potentie kan worden beïnvloed door deze straling." Als zelfs de overheid dit moet toegeven, is er toch wel iets aan de hand.


Zie:
http://www.rivm.nl/RIVM/Kennis_en_kunde/Strategisch_Programma_RIVM/Resultaten_Strategisch_Programma_RIVM_2011_2014/Resultaten_speerpunt_Nieuwe_dimensies_in_ge_ntegreerde_risicobeoordeling_voor_volksgezondheid_en_milieu/Mogelijke_effecten_van_elektromagnetische_straling_op_planten_en_dieren

 

Dit zijn 21 conclusies van vooraanstaande wetenschappers m.b.t. gezondheidseffecten van straling:


http://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html

 

In Amerika is momenteel een rechtszaak gaande tegen de Telecomindustrie.


Zie:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-11519/Mobile-firms-face-lawsuits.html

 

Voorzorgsbeginsel

Hoe zit het trouwens met het voorzorgsbeginsel, dat stelt dat als een ingreep ernstige schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep, als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade? In situaties waarin de schadelijke gevolgen zich pas na een lange blootstelling voordoen, en de oorzaak-gevolgrelatie wetenschappelijk moeilijk aantoonbaar is, moet doorgaans het voorzorgsbeginsel worden toegepast. Dat mobiele telefonie veilig is, is nooit overtuigend bewezen. Er is dus meer dan genoeg reden om het voorzorgsbeginsel toe te passen.

Moeten we zo nodig méér WiFi? Waarom niet de focus op sociale contactmogelijkheden voor alle lagen van de bevolking, uitgaansgelegenheden voor jong en oud, ga eens gezellig winkelen en laat de telefoon in de tas, speciale digitale detox-middagen, bewust WiFi-vrije ruimtes waar je een goed gesprek kunt voeren, sportieve en milieubewuste initiatieven zoals zwerfafval opruimen, wandelen met asieldieren, een speurtocht, een serie informatieve bijeenkomsten over bijv. vegetarisch eten (beter voor het milieu), dierverzorging, solliciteren per brief, ontdek de natuur in onze omgeving, samen muziek maken, leer gratis een instrument bespelen, zingen of mediteren - verzin maar wat.

We kunnen nu al niet voorkomen dat velen in telefoonzombies zijn veranderd. Zie:

https://www.trouw.nl/samenleving/ritzo-ten-cate-fotografeert-telefoonzombies-mensen-die-net-even-opkijken-van-hun-smartphone~aa6299ba/

Ik denk dat we er eerder bij gebaat zijn dat mensen minder op hun schermpje lopen te turen, dan straks nog méér. Daarom: minder WiFi, meer sociale verbinding.

P.S. Kan deze Europese subsidie niet veel beter worden aangewend voor bijv. het duurzaam maken van woningen? Veel nuttiger en zinvoller.


http://ayna-blog.simplesite.com/435067450    Neem contact op met de schrijver van de petitie