Geen SOC zonder Eline en Bram

Liefste Eline en Bram,

Velen onder ons hebben deze week het nieuws vernomen dat jullie de club gaan verlaten. Het nieuws sloeg bij velen van ons in als een bom! Jullie hebben er de laatste jaren niet alleen mee voor gezorgd dat onze club heropleeft, jullie bieden aan velen onder ons een tweede, warme thuis.
Niets is jullie te veel, jullie soigneren ons met een (jawel, het mag gezegd worden) overheerlijke keuken, bedienen ons met grote glimlach en veel liefde, zorgen voor een geweldig leuke sfeer voor en achter de toog, kortom, jullie zijn eigenlijk een beetje familie geworden van ons allemaal.
En daarom, lieve Eline en Bram, willen wij jullie vragen om het soc-verhaal toch nog een kans te geven!

Beste bestuur,

Wij, als leden, beseffen misschien niet altijd even goed hoeveel tijd en energie jullie in onze club steken, dat wordt ook erg geapprecieerd, want niks is zo fijn als op je club te kunnen komen, je je nergens zorgen om hoeft te maken en je hobby zonder veel na te denken, kan komen uitoefenen.
Maar…. er moet ons toch ook iets van het hart. Laat ons toch ook even ons ongenoegen uiten (zoals in recente berichten werd geopperd) over de manier van werken/communiceren binnen onze club.
De negatieve berichten die van jullie uit rondgaan, geraken ver, tot bij ieder van ons.
Jullie raken niet alleen onze uitbating met zulke uitspattingen, maar ook elk lid van de club.
Onze familieclub zou door jullie mee moeten worden gedragen, niet worden afgebroken op een wel erg pijnlijke manier.
Weet dat velen van ons als één blok, als één grote familie, achter onze sympathieke uitbating staan. Als jullie onze uitbating laten vertrekken, zullen er velen onder ons volgen.

Fouten maken is menselijk, dat beseffen we zeer goed, je fouten toegeven, maakt je nog menselijker.
Onze club is opnieuw in volle bloei en heeft nog veel potentieel om te groeien.
Beste bestuur, trek hier de juiste conclusies uit, want wij gaan als leden ook niet aarzelen om dat te doen als jullie geen actie ondernemen.

Groeten
Een hoop misnoegde en teleurgestelde leden

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik SOC Familie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...