Geen Paal maar Perk op ons Goudse Bolwerk

Geen Paal maar Perk op ons Goudse Bolwerk

Ooit leek het volbouwen van het Bolwerk in Gouda een goed plan. Nu niet meer.
We zijn een paar jaar verder en een paar inzichten rijker.

Van het hele Bolwerk, een historische plek waar eens de vrachtschepen uit andere steden bij de kades aanlegden, is nog maar een piepklein stukje over. Bij bebouwing van dit gebied zal de historische overgang van buitenwereld naar binnenstad voorgoed verloren gaan. Dat mag niet
gebeuren. Wij willen dat kleine stukje open laten en een publieke ruimte creëren, een
ontmoetingsplek voor burgers en buitenlui.

Steunt u ons?

De Stichting Mooi Bolwerk, donateurs en sympathisanten uit Gouda en ommelanden,
constateren: 

Dat de huidige eigenaar van de grond, de Holland Property Group, door wil gaan op de ingeslagen weg van massale hoogbouw op het Bolwerk. En daarmee afbreuk doet aan de cultureel-historische waarde en leefbaarheid van de Goudse binnenstad.


en verzoeken de gemeente Gouda het volgende:

1. samen met bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties
initiatieven te ontwikkelen om deze locatie tot een aanwinst voor de stad te maken.

2. het initiatief te nemen de bouwplannen voor het Bolwerk te herzien, waarbij van het huidige plan voor grootschalige bebouwing wordt afgezien.
Geen Paal, maar Perk op het Goudse Bolwerk.