Geen Knokke ad Rijn

  Actiegroep Dijkwacht Maurik maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het mooie uiterwaardengebied van de Nederrijn.

 In de Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Buren (d.d. 13 oktober 2021) wordt het gebied tussen Rijswijk en Eck en Wiel aangemerkt als recreatieontwikkelingsgebied en het lijkt nog maar een kwestie van tijd te zijn dat drie voormalige steenfabrieken de functie vakantiepark krijgen en diverse familiecampings plaatsmaken voor onaantrekkelijke huisjesparken.

Ofschoon we niet tegen de ontwikkeling van recreatie en economische groei zijn, zijn we wel van mening dat dit passend moet zijn qua landschap en infrastructuur. Het is een ondoordacht plan om een aaneenschakeling van vakantieparken te situeren in het meest kwetsbare en zeldzame stukje natuur dat ons gebied rijk is.

Daarnaast gaat het om een gebied dat alleen ontsloten wordt via de smalle Rijnbandijk en dorpswegen die in de huidige situatie al als overbelast en verkeersonveilig worden ervaren.

Er zijn in Nederland genoeg plekken aan te wijzen waar grootschalige recreatie in bezit van projectontwikkelaars van buiten, heeft geleid tot logistieke problemen, volledige afbraak van de omgeving en grote overlast voor de plaatselijke bevolking. Een dergelijke onaantrekkelijke situatie willen wij graag voorkomen, wij vragen de politiek om in te grijpen. 

Geef ons uw steun, teken de petitie!