GEEN KMO ZONE IN AGRARISCH GEBIED / VLAK NAAST NATUURGEBIED

Ree_Rhodesgoed.jpgRhodesgoed1.jpgBeste  

Als gebruikers van het Rhodesgoed te Kachtem, dienen wij bezwaar in tegen de komst van KMO units op nog geen 100 meter van dit natuurdomein.

Wij zijn van mening dat de komst van een bedrijfsverzamelgebouw niet thuishoort in de onmiddellijke nabijheid van natuurgebied, omwille van volgende redenen:

– Het Rhodesgoed is de grootste groene long van Izegem. Deze wordt in de toekomst uitgebreid, dat staat beschreven in het Groenplan van Izegem. Het gevolg van de inplanting van KMO units zou betekenen dat deze laatste pal in het bos komen te staan. Dit is ontoelaatbaar voor de natuur en de biodiversiteit.

– De KMO units zorgen voor extra verkeersdrukte, niet in het minst tijdens momenten dat wandelaars en fietsers zich rond en in het Rhodesgoed wensen te bewegen. Dit zorgt voor nog meer onveilige situaties voor de zwakke weggebruiker.  

– KMO units zo dichtbij natuurgebied, zorgen voor extra warmteontwikkeling, verminderde waterinsijpeling en verhoogde CO2 uitstoot in de omgeving van natuurgebied. Dit is onverenigbaar en ontoelaatbaar. Daarnaast zorgt de bedrijvigheid van een bedrijfsverzamelgebouw voor de verstoring van de flora en fauna door geluid, gemotoriseerd verkeer en eventuele geurhinder.

– Het beleidsplan van Izegem pleit voor de fietser. Het beleid wil investeringen en maatregelen nemen om de fietser in Izegem op een veilige, comfortabele en aantrekkelijke manier te laten deelnemen aan het verkeer, teneinde de wagen sneller te laten staan. Het inplanten van een bedrijfsverzamelgebouw op de toegangsweg naar het Rhodesgoed, kadert niet binnen dit fietsplan.

– Het beleidsplan van Izegem wil de klimaatverandering aanpakken. Het doel is om ons grondgebied weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Het inplanten van een KMO site bij natuurgebied, en op lange termijn IN natuurgebied, is contradictorisch aan de doelstellingen van dit beleidsplan.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Leefbaar Kachtem toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...